poročilo ReCO - 15.3.2010

datum: 16.03.2010

kategorija: Civilna zaščita

Poročilo regijskega centra za obveščanje o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za dan 15.3.2010

ar©tur