Radioklub Snežnik sodeloval v vseslovenski vaji ARON

datum: 14.12.2011

kategorija: Civilna zaščita

 

IMG_3257.JPG

Osrednjo Slovenijo je 10. decembra ob 13.30 prizadel močan potres večjih razsežnosti, v katerem je po prvih ocenah porušenih 10.000 zgradb, 25.000 težko poškodovanih, ogroženih in brez strehe nad glavo pa okoli 50.000 ljudi. Ilirsko Bistrico je prizadel potres 7. stopnje, zrušile so se nekatere starejše stavbe v Brkinih in v mestu. 30 ljudi je bilo lažje, 20 pa težje ranjenih. Zrušila se je tudi večja stavba, v kateri je bilo 14 oseb, ki so jih evakuirali v telovadnico pri OŠ Dragotina Ketteja.

Večji del Slovenije je zaradi potresa ostal brez električne energije, motena je bila oskrba s pitno vodo in zemeljskim plinom, v izpadu je tudi javno telekomunikacijsko omrežje, zaradi česar je moteno delo regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Postojna, in Kranj. Motena je tudi komunikacija republiškega centra za obveščanje in regijskih štabov civilne zaščite. Največje težave predstavlja izpad omrežja mobilne in stacionarne telefonije, saj občani ne morejo poklicati pomoč na številko za klic v sili - 112. Radioamaterji – operaterji so takoj aktivirali omrežje ARON (amatersko radijsko omrežje za nevarnost) in pričeli zbirati informacije o poškodovanih osebah ter objektih.

To je scenarij vaje ARON, ki se je 10. decembra 2011 med 13.30 in 15.30 odvijala na celotnem območju Slovenije. Vajo je vodila republiška ekipa radioamaterjev, sodelovali pa so tudi vodje občinskih in regijskih enot.

Namen vaje ARON je bil preveriti delovanje radioamaterskih zvez v izrednih razmerah v primeru elementarnih nesreč in drugih nevarnosti, ugotavljanje dejanske potrebe sistema zaščite in reševanja po radioamaterskih zvezah in preverjanje možnosti vzpostavitve zveze z radioamaterji iz drugih držav.

»Radioamaterstvo je pravzaprav hobi, če pa pride do situacije, ko odpovedo internet, telefonske in druge komunikacijske povezave, mi stopimo v akcijo in preko radijskih zvez vzpostavimo povezavo z regijskim oz. republiškim centrom za obveščanje. Take vaje, ko je bila ta, so zelo dobrodošle, saj preizkusimo možnosti in delovanje zvez. V vajo smo se tokrat vključili z vsemi razpoložljivimi povezavami,« je povedal predsednik radiokluba Snežnik Leon Stanič.

Bistriški radioamaterski klub je z jamarji, gasilci, taborniki, gorskimi reševalci in podobnimi društvi vključen v sistem civilne zaščite in reševanja. Radioklub Snežnik, ki bo kmalu praznoval 50-letnico delovanja (ustanovljen je bil leta 1964), šteje okrog 40 članov, od tega jih je 25 usposobljenih za delo na radijskih postajah. Radioklub, ki ima svoje prostore v nekdanji vojašnici, je opremljen z digitalno, kratkovalovno in lokalno UKV radijsko postajo, ki so povezane z repetitorjema na Starodu in Karlovici nad Pregarjami. V primeru zelo slabe povezave pa jim ostane še telegrafska zveza, ki deluje preko morseja. Prostore pa imajo tudi v koči na Snežniku, kjer so postavili stolp z anteno. Tu večkrat izvajajo razna mednarodna tekmovanja, na katerih so dosegli odlične rezultate.

IMG_3273.JPG

ar©tur