VAJA OB MNOŽIČNI NESREČI

od 16.09.2017

Ilirska Bistrica - Ilirska Bistrica

VAJA OB MNOŽIČNI ŽELEZNIŠKI NESREČI

 

Civilna zaščita Občine Ilirska Bistrica v sodelovanju s Slovenskimi železnicami v soboto, 16. septembra, ob 9. uri pripravlja vajo ob množični železniški nesreči.

 

Namen vaje je preveriti možnost sodelovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, zlasti gasilskih enot GZ Ilirska Bistrica in Liburnije (Republika Hrvaška), enot nujne medicinske pomoči NMP ZD Ilirska Bistrica in okoliških enot, enot Civilne zaščite in prostovoljnih enot, organizacij in društev, vključenih v sistem zaščite in reševanja na nivoju občine ali regije.

 

Gre za tip praktične napovedane vaje, na kateri bo preverjena pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob železniški nesreči ter nesreči z nevarno snovjo. Ob tem bo preverjena tudi možnost vzpostavitve logističnega centra za udeležence nesreče in možnost nudenja prve psihološke pomoči s strani ekipe Slovenskih železnic.

 

Scenarij vaje predvideva, da bo do nesrečnega dogodka prišlo na cestnem prehodu čez železniško progo na Gubčevi ulici v Ilirski Bistrici. V nesreči bo udeležena kompozicija potniškega vlaka, potniški kombi in vozilo za prevoz nevarnih snovi. Ob dogodku bodo aktivirane vse pristojne službe, ki bodo zavarovale kraj nesreče in pričele z reševanjem ter oskrbo večjega števila poškodovanih.

 

Vsi zainteresirani ste lepo vabljeni, da si potek vaje ogledate iz območja za gledalce, ki je označeno na priloženi skici kraja nesreče. Gledalci lahko vozila parkirate nasproti vhoda v tovarno Lesonit in se nato peš odpravite na območje, predvideno za spremljanje vaje. Da bo vaja zares ostala le vaja, vas pozivamo k upoštevanju navodil redarjev, ki bodo skrbeli za zavarovanje območja vaje.

 

                                                                            

                                                                             Civilna zaščita Občine Ilirska Bistrica


03vaja ob nesreči

ar©tur