Gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle je vpisan v UNESCO seznam svetovne naravne dediščine

od 17.05.2018

Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

Gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle je vpisan v UNESCO seznam svetovne naravne dediščine

Vljudno vabljeni v četrtek, 17. maja, ob 19. uri. v Malo dvorano Doma na Vidmu.

Predavala bo gospa Špela Habič.

Preko javorniško-snežniškega pogorja se razprostirajo obsežni, strnjeni gozdovi. Njihovo naravno ohranjenost pripisujemo načrtnemu gospodarjenju, pri katerem so generacije gozdarjev od srede 19. stol. upoštevale naravne danosti in posebnosti kraškega območja. To zagotavlja ugodne življenjske razmere in visoko stopnjo biotske pestrosti. Leta 1980 je bilo na tem območju razglašenih veliko gozdnih rezervatov, v katerih vsaj od tedaj ne izvajamo več nobenih gozdnogospodarskih ukrepov. Površino rezervatov smo kasneje še razširili, tako da največji med njimi, gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle, obsega skoraj 800 ha. Od leta 2017 je vpisan na seznam svetovne naravne dediščine pri UNESCO kot del skupinske dediščine Bukovi gozdovi Karpatov in drugih evropskih dežel. Več o razlogih in postopku vpisa pa tudi o drugih gozdarskih vsebinah pa na predavanju.

 

ilb-promo-203

ar©tur