SREČANJE PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE

od 17.05.2018

Koper - Koper

Vas vabimo na srečanje


PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE,
ki bo 17. maja 2018 ob 15.30
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Koper,
Vojkovo nabrežje 4a Koper.


O podnebju, okolju in alergijah je na voljo mnogo podatkov in informacij,
ki potrjujejo njihovo medsebojno povezanost. Kljub znanstvenim dokazom,
da onesnaževanje okolja vpliva na spreminjanja podnebja, to pa na vse večjo
pogostost alergijskih bolezni, še vedno nimamo ukrepov za prilagajanje
podnebnim spremembam.


Zato se želimo v okviru srečanja vprašati naslednje:
Kje je modrost,
ki smo jo izgubili v znanju
in kje je znanje,
ki smo ga izgubili v informacijah?
T. S. Eliot


Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
Prijave sprejemamo do vključno 15. maja 2018
na e-naslov: bojana.bazec@nijz.si
PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE
Koper, 17. maj 2018


Program srečanja


15.30 Registracija udeležencev


16.00 Uvodni nagovor: predstojnik NIJZ OE KP


16.10 Vpliv vremena, podnebja in njegovih sprememb
Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje


16.20 Podnebne spremembe in zdravje
Ana Hojs, Majda Pohar, Simona Perčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje


16.30 S kazalniki do boljšega znanja o okolju in zdravju
Nataša Kovač, Agencija RS za okolje


16.40 Spremljanje izpostavljenosti ozonu in ocena vplivov na zdravje
Agnes Šömen Joksić, Nacionalni inštitut za javno zdravje


16.50 Onesnažen zrak in zdravje, napoved onesnaženosti zunanjega zraka
Simona Uršič, Nataša Šimac, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Janja Turšič, Agencija RS za okolje


17.00 Alergeni cvetni prah v Primorju: dvajset let spremljanja obremenitve zraka
v alergološke namene
Andreja Kofol Seliger, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano


17.10 Najpogostejše alergijske bolezni pri otrocih
Ljubica Deisinger, Pediatrična alergološka in pulmološka ambulanta Ankaran


17.20 Razprava
Moderatorica: Agnes Šömen-Joksić


Vzporedno s predavanji in po njih bo potekala delavnica o cvetnem prahu:
Praktični prikaz vzorcev in vzorčenja
Anja Simčič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

 

VLJUDNO VABLJENI!

ar©tur