Predavanje Od Okre do Albijske gore, Ilirska Bistrica med prazgodovino in antiko

od 18.01.2023

Ilirska Bistrica - mala dvorana Doma na Vidmu

 

Gimnazija Ilirska Bistrica vabi na predavanje Od Okre do Albijske gore, Ilirska Bistrica med prazgodovino in antiko!

 

Predavanje dr. Boštjana Laharnarja bo potekalo v sredo, 18. 1. 2023, ob 17. uri v mali dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici.

 

 

Več o predavanju:

Dr. Boštjan Laharnar je kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije, kjer skrbi za obsežno železnodobno zbirko. Kot član raziskovalnega programa Raziskave arheološke dediščine raziskuje obdobje zadnjih stoletji železne dobe in začetka rimske dobe v Sloveniji z okolico ter pri tem proučuje arheološke najdbe, najdišča in krajine. Je avtor monografije Od Okre do Albijske gore, ki obravnava pozno prazgodovino in rimsko dobo na Notranjskem ter sourednik monografije o sledovih rimske vojske na Slovenskem. Je avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter soavtor več arheoloških razstav. Gori Nanos in Snežnik sta ključni topografski orientacijski točki in dajeta notranjski pokrajini pomemben pečat. Uvrščata se med tiste geografske pojme, o katerih so se ohranili najzgodnejši zapisi o današnjem slovenskem prostoru. Antični pisni viri na stičišču med Julijskimi Alpami in Dinarskim gorstvom beležijo ime Okra, ki je hkrati označevalo prelaz (območje Razdrtega), goro (Nanos) in naselbino (morda Grad pri Šmihelu pod Nanosom). Strabon, grški zgodovinar in geograf (rojen leta 64 ali 63 pr. Kr., umrl leta 24), v zvezi z Okro omenja tudi gorsko ime Albion, ki v prvi vrsti označuje Snežnik.

 

Več o ciklu predavanj Gimnazije Ilirska Bistrica:

V Gimnaziji Ilirska Bistrica bomo januarja 2023 pričeli s ciklom predavanj Z Gimnazijo Ilirska Bistrica po zgodovinskih sledeh naših krajev. S predavanji želimo kronološko in na sistematičen način približati zgodovino ilirskobistriškega območja dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica in širši javnosti. Na predavanjih, ki jih bomo obogatili s tematskimi razstavami, bodo spregovorili tako priznani slovenski strokovnjaki kot tudi dijaki in profesorji Gimnazije Ilirska Bistrica. Sprehod po zgodovinskih sledeh naših krajev bomo začeli 18. januarja 2023 s predavanjem dr. Boštjana Laharnarja, in sicer z najstarejšim obdobjem zgodovine, s prazgodovino. Seznanili se bomo z najdišči in gradišči, prvimi bivališči ljudi v prazgodovini, dotaknili pa se bomo tudi antike in prihoda Rimljanov na današnje slovensko ozemlje. Sledi srednjega veka bomo odkrivali na drugem predavanju, ki bo 19. aprila 2023. Spoznali bomo nastanek vasi in fevdalna gospostva na Ilirskobistriškem

ar©tur