Društvo upokojencev Ilirska Bistrica - Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj

Društvo upokojencev Ilirska Bistrica
Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj

Bazoviška cesta 28
6250 Ilirska Bistrica

Predsednica zbora: Breda Poljšak
Zborovodja:

 avgust suligoj.jpg

Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj Društva upokojencev iz Ilirske Bistrice je pred kratkim slavil lep jubilej – 25 let delovanja. V tem času je stkal lepe vezi s prijateljskimi zbori. Od samega začetka sodeluje na občinskih revijah, reviji Primorska poje, na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in na reviji Zlata jesen. Štirikrat je zbor zastopal Primorsko na državni reviji najboljših pevskih zborov upokojencev iz Slovenije. Še posebej so ponosni na srebrno plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2009, ki so jo prejeli na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

ar©tur