Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica

Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica
Vojkov drevored 7, 6250 Ilirska Bistrica

Predsednik društva: Ivan Simčič
Leto ustanovitve: 2010
Področje delovanja: ohranjanje kulturne tehnične dediščine, zlasti na področju železnic in železniškega prometa

Kontakti:
Predsednik: Ivan Simčič, tel. št. 031 650 456,
Podpredsednik: Jadran Možina, tel. št. 031 516 470
Tajnik: Boštjan Jaksetič, tel. št. 041 207 402

Kratek opis:

Ljubitelji železnic iz Ilirske Bistrice so konec meseca novembra 2010 ustanovili društvo v katerem se povezujejo ljubitelji železnic, ki želijo ohranjati in vzdrževati železniške eksponate, ki sodijo med tehnično kulturno dediščino, ohranjati zgodovinski material o železnicah ter vzpodbujati interes do železnic in železniškega prometa pri svojih članih in v širši javnosti. Združili so se v prepričanju, da je potrebno razvijati in pospeševati pozitivni odnos pri ljudeh do tehniške kulturne dediščine. Na ta način želijo obogatiti turistično ponudbo in povečati zanimivosti  teh krajev. Kot člani tega društva pa  svoj prosti čas preživljajo na aktiven način.

Prvi kratkoročni cilj društva je sodelovanje v projektu postavitve muzejske lokomotive v Ilirski Bistrici. Na podlagi sporazuma, ki je bil sklenjen med Slovenskimi železnicami in Občino Ilirska Bistrica, so bila doslej že opravljena nekatera pripravljalna dela na električni lokomotivi serije 361, bolj poznani kot »Breda«. Postavitev muzejske lokomotive je načrtovana predvidoma v letu 2012. Drugi kratkoročni cilj društva je realizacija muzejske zaščite eksponatov na t.i. reški progi (Pivka – Reka) v okviru mednarodnega sodelovanja. Realizacijo tega projekta načrtujejo v sodelovanju z več partnerji na tej in oni strani meje, pri čemer bi vključili različne organizacije in občine od Pivke do Reke.

Vodstvo društva si je zastavilo tudi dolgoročni okvirni cilj, po katerem bi v naslednjih desetih letih pripravili temelje in zasnovo za delovanje tehničnega muzeja v Ilirski Bistrici, s čimer bi izpolnili svojo vizijo.

ar©tur