Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora glasila Bistriški odmevi

datum: 16.03.2017

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                          

Občinski svet

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik št. 4, 30.6.2006 in Uradne objave Primorskih novic, št. 4/2008) in 18. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni listu RS, št. 14, 7.2.2008), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 18. seji dne 26.1.2017 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

I.

Za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi« se imenuje:

1. Boštjana Primca, Jasen 7/a, 6250 Ilirska Bistrica,

2. Adrijano Kocjančič, Podgrad 116, 6244 Podgrad,

3. Špelo Barba, Podbeže 36, 6250 Ilirska Bistrica,

4. Majo Uljan, Kuteževo 4B, 6250 Ilirska Bistrica,

5. Stanislava Zvera, Gubčeva 16a, 6250 Ilirska Bistrica,

6. Anjo Zidar, Podgrad 126, 6244 Podgrad,

7. Nevenko Ujčič, Zarečje 53, 6250 Ilirska Bistrica.

 

II.

Mandat članov uredniškega odbora traja 4 leta od dneva imenovanja dalje.

 

III.

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

 

Številka: 030-4/2016-36

Datum: 26.1.2017

 

 

Občina Ilirska Bistrica

ŽUPAN

Emil Rojc l.r.

 

 

ar©tur