LOKALNE VOLITVE 2018

Občinsko volilno komisijo Občine Ilirska Bistrica sestavljajo predsednik Klemen Štefančič, namestnik predsednika Andrej Batista in člani ter namestniki: Asja Frank, Anica Kocjančič, Tina Kocjan, Mato Dogančić, Dunja Pangos in Ida Štembergar.

Zakon o lokalnih volitvah

Lokalne volitve - leto 2018

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2018


Trenutno ni aktualnih novic in obestil.

ar©tur