Otroci v Kuteževem in Podgradu kmalu v novo šolo

Objavljeno dne 21. april 2016

Začele so se uresničevati želje o novih šolah in vrtcih, ki so na trenutke bile videti nedosegljive. Da bodo sanje postale resničnost, gre zahval predvsem vztrajnosti in optimizmu bistriškega župana Emila Rojca. Ta je v mesecu marcu podpisal z Idrijskim gradbenim podjetjem Zidgrad pogodbo o izgradnji prizidka k Osnovni šoli Podgora Kuteževo ter pogodbo za novogradnjo Osnovne šole in otroškega vrtca v Podgradu.

Tako šola v Podgradu kot v Kuteževem sta nujno potrebni obnovi. Ker pa sta omenjena objekta že tako dotrajana, so se na Občini Ilirska Bistrica odločili, da montažna objekta zamenjajo z novimi in tako zagotovijo prijeten predvsem pa varen prostor za učenje in varstvo otrok.       

 V ta namen je Občina Ilirska Bistrica sprejela dva projekta. Prvega katerega vrednost se ocenjuje na 4,6 milijona evrov in s katerim bodo do sredine leta 2018 v Podgradu dobili novo sodobno šolo in vrtec ter rekonstrukcijo obstoječe telovadnice. Sama gradnja objekta bo potekala v več fazah na lokaciji ob sedanji šoli in vrtcu, tako da bo pouk potekal nemoteno. Uredili bodo tudi okolico šole, parkirna mesta ter postajališče za šolski kombi.

Ter drugi projekt izgradnje prizidka k Osnovni šoli Podgora Kuteževo v ocenjeni vrednosti 1,6 milijona evrov, za katero bo občina zagotovila lastna sredstva in bo dokončan prihodnje leto, bo velik prispevek h kakovostnejšemu izvajanju vzgojno izobraževalnih vsebin na tamkajšnji šoli in vrtcu. Nov prizidek bo nadomestil vse prostore v starem montažnem delu ter zagotovil dodatne potrebne prostore. Za potrebe osnovne šole se bo zagotovilo pet učilnic, kabinet, upravni prostor, kuhinja, prostor za hišnika in kotlovnica. Novogradnja pa vključuje tudi tri igralnice in prostore za osebje, namenjene potrebam vrtca ter večnamenski prostor za potrebe obeh.  

Na prejšnjo stran