Prenova Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 13. oktober 2016

Dom starejših občanov (DSO) Ilirska Bistrica, ki je 11. oktobra praznoval 25. obletnico obstoja, v novega četrt stoletja vstopa z novim konceptom dela po meri stanovalcev. V kratkem bodo osrednjo stavbo preuredili za nastanitev v bivalne skupine, načrtujejo pa tudi gradnjo nove stavbe za osebe s posebnimi potrebami

»Ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev« je slogan s katerim želi bistriški DSO potrditi, da je dom vedno sledil razvoju in skrbel, da bi stanovalcem nudil kakovostno storitev oskrbe starejših in oseb s posebnimi potrebami. »S spremembami, ki jih prinaša vsakdan in današnja družba, so se spremenile tudi naše navade in pričakovanja, zato so zaposleni že pred časom pristopili k pripravi novih projektov in novih pristopov dela v obliki bivalnih skupin« je novo vsebino v organizaciji dela s starejšimi, ki ga v Sloveniji trenutno izvaja 20 domov, predstavila vršilka dolžnosti direktorja DSO Milena Končina.

Sodobnejša vizija, ki je na Nizozemskem, v Skandinaviji in Švici že ustaljena praksa, se v celoti usmerja k stanovalcu in njegovim potrebam. Nov pristop poudarja domačnost doma, kjer bi stanovalci živeli primerljivo podobno kot so živeli doma, zagovarja decentralizacijo ustanove, ki je urejena po zgledu bolnišnice in stremi k deinstitucionalizaciji doma ter njegovemu povezovanju z lokalno skupnostjo, je pojasnil Franci Imperl, eden od vodilnih strokovnjakov na področju razvoja socialnovarstvenih storitev in programov, ki s svojim podjetjem Firis Imperl d.o.o. pomaga pri reorganizaciji DSO Ilirska Bistrica. »Naravnanost na osebo pomeni, da mora biti negovalec naravnan  na stanovalca, vodstvo  mora biti naravnano na delavca in zelo pomemben tretji vidik, delavec mora biti naravnan tudi nase. Nov koncept zahteva tudi delo na tebi, na tvoji osebnosti, saj ne moreš kakovostno delati s človekom, če nisi predelal samega sebe. Starejši so imeli doma nekoga, ki je zanje skrbel, sodobni pristop pa pomeni, da moraš tudi v skupini, v kateri bivaš, imeti eno osebo od delavcev, ki ti je bližja, ji bolj zaupaš, deliš osebne stvari in ti je dan z njo lepši.« je nove prakse opisal Imperl.

Bistriški DSO je po tej poti začel stopati že pred petnajstimi leti, ko so oblikovali prve stalne time v prostorsko zaključenih celotah. Prvi tim se je oblikoval na oddelku za dementne osebe in je že takrat deloval na podobnih principih, ki jih predstavlja nov koncept. Gradnji prizidkov pa je botrovala potreba po večji zasebnosti in svobodi stanovalcev, ki sta ravno tako del novih vsebin.

V okviru razvoja projektov so bili tako delavci kot samo vodstvo Doma od leta 2013 dalje vključeni v številna izobraževanja, ogledali so si tudi primere dobrih praks v domovih po Sloveniji, ker pa morajo štiriposteljne sobe najkasneje do leta 2021 spremeniti v manjše enote, je sledila izdelava gradbenih projektov. Prvi projekt obsega rekonstrukcijo stare stavbe, kjer bi  renovirali  oddelka c in d. Po prenovi vseh treh nadstropij bi pridobilli štiri bivalne enote za po 15 stanovalcev in eno bivalno enoto v pritličju s svojim izhodom na vrt, kjer bi bil varovani oddelek za osebe z demenco. »Po zaključeni prenovi stare stavbe naj bi nekoč zaživelo 13 bivalnih skupin; sprehajali se bomo med Ahcem in Kozlekom, Snežnikom in Gomanci. To so imena naših bližnjih hribov, recimo, da bodo všeč tudi stanovalcem« je  načrte podrobneje opisala Vesna Bizjak, namestnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe. Drugi projekt pa predvideva izgradnjo popolnoma nove stavbe z dvema bivalnima enotama za mlajše osebe s posebnimi potrebami, ki trenutno bivajo s starejšimi.

Tako stanovalci kot tudi zaposleni DSO Ilirska Bistrica stopajo na pot sprememb, ki  »traja od sedem do deset let, saj gre za spremembo kulture« je razložil Imperl.

dso imperldso bivalne skupine

Na prejšnjo stran