Učenci osnovne šole v Trnovem odslej varneje k pouku

Objavljeno dne 24. oktober 2016

Otvoritev parkirišča pri Domu Na Vidmu zaokroža drugo fazo ureditve visoko frekvenčnega območja med OŠ Dragotina Ketteja, zdravstvenim domom in lekarno. Učenci sedaj stopajo do šole po urejeni pespoti, ki je varno oddaljena od avtomobilov. V začetku prihodnjega leta na Občini Ilirska Bistrica načrtujejo ureditev prometa ob zdravstvenem domu in lekarni.

Območje zdravstvenega doma, Osnovne šole Dragotina Ketteja in Doma na Vidmu je eno od prometno najbolj obremenjenih območij v občini. »Prav iz tega razloga se je Občina Ilirska Bistrica odločila za izvedbo projekta Varna pot v šolo, katerega namen je izboljšati prometno varnost na tem območju, urediti ustrezne povrsine za pešce in mirujoči promet, izboljšati prometno pretočnost ter sprostiti intervencijske poti« je idejo o celostni ureditvi omenjenega področja pojasnil Dušan Grbec, podžupan Obcine Ilirska Bistrica.

»Pridobitev je za šolo nepogrešljiva, za učence in njihovo varnost pa življenjskega pomena« je ključno vlogo novih površin osvetlila Ester Juriševič, ravnateljica Osnovne sole Dragotina Ketteja in poudarila, da je »zadovoljstvo ob prometni rešitvi vec desetletij trajajočega problema pri vseh uporabnikih zelo veliko«. Pohvale in zahvale ob novi prometni ureditvi so se namreč vrstile na Svetu staršev, Svetu zavoda in Učiteljskem zboru ter na Skupnosti učencev šole.

Prva faza projekta

Novo obračališče in postajališče pri Domu na Vidmu zagotavlja varen izstop učencev iz avtobusa, ki svojo pot do šolskih vrat nadaljujejo po pešpoti, brez prečkanja nevarnih prometnih površin. Ureditev priključka na Gregorčičevo cesto nad Domom na Vidmu omogoča varen dostop do obracališča in parkirnih mest.

Druga faza projekta

Novo parkirišče s 115 parkirnimi površinami, od katerih jih je 8 namenjenih invalidom, je urejeno na mestu odstranjenega vrtca in igrišča. Lažji dostop do parkirišča zagotavlja tudi izvoz na Župančičevo ulico. Ob novem igrišču, ki je predvideno za rokomet ter dve kosarkarski igrišči, so zgrajene tribune, s katerimi je premagana višinska razlika do šolskega dvorisca. Varovalno ograjo proti parkirišču je mogoče demontirati in površino igrišča uporabiti za oder, parkirišče pa kot avditorij za predstave na prostem. Na območju  Doma na Vidmu se je z navezavo na Župančičevo obnovilo tudi hidrantno omrežje z vodovodnimi priključki, tako da skupna vrednost investicije znasa 628.990,50 evrov.

Tretja faza projekta

V zaključni fazi projekta Varna pot v šolo, za katero se pripravljajo razpisni pogoji, je predvidena ukinitev obstoječega uvoza in ureditev novega priključka na Gregorčičevo cesto za obiskovalce in zaposlene tako zdravstvenega doma kot lekarne ter prebivalce bližnjih večstanovanjskih stavb. Projekt bo dovršen z ureditvijo prepotrebnih parkirnih površin v naslednjem letu.

Slavnostno otvoritev novega parkirišča so s svojim programom obogatili učenci OS Dragotina Ketteja, ki so s petjem, hip-hop plesom in igranjem na diatonično harmoniko razveselili gledalce.

otvoritev parkirišča podžupan.jpgotvoritev parkirišča ravnateljica.jpgotvoritev parkirišča zbor.jpgotvoritev parkirišča zborm.jpgotvoritev parkirišča ples.jpgotvoritev parkirišča harmonika.jpg

Na prejšnjo stran