Sedež območne enote v CSD Postojna

Objavljeno dne 24. februar 2017

Reorganizacija delovanja CSD, ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predvideva povezovanje obstoječih 62 centrov v 16 območnih enot. V eno enoto naj bi se tako povezali centri iz Postojne, Cerknice in Ilirske Bistrice.

Gre za prvo reorganizacijo centrov po četrt stoletja, katere namen je izboljšati njihovo učinkovitost in ljudem ponuditi kakovostnejše storitve. Glavni cilj reorganizacije, ki poteka pod sloganom Na teren, bližje k ljudem, je izboljšanje storitev za državljane. Območne enote bodo centre razbremenile administrativnega dela, socialno delo pa ostaja v lokalnem okolju, je dejala ministrica za delo, družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač Mrak in zagotovila, da se bodo ohranila vsa delovna mesta, obetajo se celo nove zaposlitve. »Vsak center bo dobil svojega koordinatorja za družinsko nasilje in tudi pripravniki bodo novi iz evropskih sredstev. Centri bodo bolj dostopni, saj se bodo delavci lahko bolj posvetili posameznikom, uvajamo pa tudi koncept ključne osebe, ki obravnava in sledi eno družino.« Direktorica CSD Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje podpira spremembe v organizaciji centrov: »Verjamemo, da mora sistem socialnega varstva korakati vzporedno s socialno problematiko in kadrovska podhranjenost ter zbirokratiziranost postopkov je nekaj, kar hromi naše delo. Po zagotovilih ministrstva se nam v prihodnje zagotavlja dodaten kader, ki nam bo omogočil pravo strokovno delo, socialno delo, ki pomeni odhod na teren, bližje ljudem.«

Župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc podpira koncept preoblikovanja CSD-jev a hkrati opozarja na dosedanje izkušnje, ko je občina z reorganizacijo državnih služb v preteklosti izgubila že preveč delovnih mest. »Apeliram na ministrico in na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da poskuša urediti reorganizacijo tako, da v Ilirski Bistrici ne bomo zopet med tistimi, ki bomo izgubili. Pa čeprav samo eno delovno mesto.

Območni center naj bi namreč postal CSD Postojna, ker leži ravno na pol poti med Ilirsko Bistrico in Cerknico.

Na prejšnjo stran