INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA VLAGANJE KANDIDATUR, POTREBNO ŠTEVILO PODPISOV VOLIVCEV PRI DOLOČANJU KANDIDATUR

Objavljeno dne 31. avgust 2018

Kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta, kandidature za župana in kandidature oziroma liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti se vložijo pri Občinski volilni komisiji Občine Ilirska Bistrica (poslovni prostori Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica - pritličje levo, druga vrata levo)

                                                                  najpozneje do 18. 10. 2018 do 19. ure.

 

OBČINSKI SVET

18. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99, 44/2018 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) določa, da občinski svet šteje 23 članov.

- lista kandidatov za občinski svet

- soglasje kandidata

- Sklep potrebnega števila podpisov volivcev pri določanju liste kandidatov za občinski svet in kandidature za župana

- obrazec podpore

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za občinski svet

- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

 

ŽUPAN

- kandidatura za župana

- soglasje kandidata

- Sklep potrebnega števila podpisov volivcev pri določanju liste kandidatov za občinski svet in kandidature za župana

- obrazec podpore

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za župana

- seznam udeležencev pri delu organna politične stranke

 

KRAJEVNA SKUPNOST

- kandidati za člana sveta KS

- soglasje kandidata

- podpora kandidaturi

   Pri določanju kandidatov za svete krajevnih skupnosti s podpisi volivcev se upošteva 3. odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Ur. l. RS, št. 94/2007, 45/2008, 83/2012 in 68/2017)

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatov za člane sveta KS

- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

- sklep o številu članov v svete KS in o volilnih enotah za volitve članov v svete KS na območju občine Ilirska Bistrica

 

ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANJE

obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

Na prejšnjo stran