Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

Objavljeno dne 23. oktober 2018

Odločba št. 352-36/2014-35

Na prejšnjo stran