Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča v letu 2020

Objavljeno dne 13. december 2019

Na prejšnjo stran