Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje

Objavljeno dne 31. januar 2020

Na prejšnjo stran