OD KONCA NOVEMBRA SE PO ULICAH MESTA ILIRSKA BISTRICA LAHKO PELJETE Z MESTNIM TIC BUSOM

Objavljeno dne 06. januar 2022

Z njim se lahko peljete po ulicah Ilirske Bistrice od ponedeljka do srede med 10. in 12. uro. Prevoz si lahko zagotovite s klicem na telefonsko številko 070 400 268. Za vsako povratno vožnjo boste odšteli 2 eura.

OD KONCA NOVEMBRA SE PO ULICAH MESTA ILIRSKA BISTRICA LAHKO PELJETE Z MESTNIM TIC BUSOM

 

V mestu Ilirska Bistrica smo se v četrtek 25. novembra 2021 poslovili od Mestnega avtobusa Ilirska Bistrica, ki je bil uveden marca 2020 kot ena od pilotnih aktivnosti projekta CROSSMOBY (Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa). Ob zavedanju, da je zlasti starejšemu in gibalno oviranemu prebivalstvu javni prevoz do javnih storitev po mestu dobrodošel, je bil namesto mestnega avtobusa uveden Mestni TIC BUS, ki v okviru delovnega časa deluje na klic.

 

Mestni avtobus Ilirska Bistrica: izhodišče za vzpostavitev in ključni izzivi

Izhodišče za vzpostavitev Mestnega avtobusa Ilirska Bistrica je bila celostna prometna strategija občine Ilirska Bistrica iz leta 2017. V njej so kot ključni izzivi trajnostne mobilnosti med drugim navedeni: prevladovanje uporabe avtomobila, pomanjkanje dobrih povezav z javnim potniškim prometom in dolgotrajno parkiranje v mestnem središču. »Z vzpostavitvijo mestnega avtobusa smo občanom in občankam ter vsem, ki prispejo v Ilirsko Bistrico z javnim potniškim prometom, omogočili od ponedeljka do sobote brezplačen prevoz po mestu Ilirska Bistrica. Mestni avtobus je bil zasnovano tako, da je nudil prevoz od vseh stanovanjskih predelov do ustanov, pokopališča, železniške postaje, nakupovalnih centrov in drugih storitvenih dejavnosti. Na predloge uporabnikov in uporabnic smo vzpostavili tudi dodatno postajališče, povečali frekvenco voženj in uvedli obratovanje ob sobotah« pojasnjuje Boštjan Primc iz Občine Ilirska Bistrica.

Eden od izzivov je bila spremenitev lokacije dveh načrtovanih postajališč zaradi težav pri postopku pridobitve soglasij za gradbeno dovoljenje. Drug, večji izziv, je število uporabnikov. Mestni avtobus se je namreč uporabljal manj, kot je bilo sprva pričakovano. »Anketa, ki smo jo izvedli v času letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, je potrdila, da velika večina prebivalstva Ilirske Bistrice uvedbo mestnega avtobusa sicer podpira, vendar ga ne uporablja, kljub temu da se storitev financira iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj in je za uporabnike in uporabnice brezplačna« pove Simon Jenko iz Občine Ilirska Bistrica. K manjši uporabi mestnega avtobusa je nedvomno pripomogla tudi pandemija koronavirusa, ki je njegovo obratovanje zaznamovala že od samega začetka.

»Statistika in rezultati izvedene ankete kažejo na to, da se je mestni avtobus izkazal za veliko večino prebivalstva kot manj uporabno javno prevozno sredstvo. Zato smo se na Občini odločili, da ga bomo v času, ko se Interregov projekt CROSSMOBY približuje zaključku, ukinili. Obenem pa smo na Občini že razmišljali o alternativah, saj se zavedamo, da je javni prevoz zlasti za starostnike po mestu Ilirska Bistrica dobrodošel. Voznim linijam že obstoječega TIC BUS-a smo dodali še mesto Ilirska Bistrica,« je občinsko odločitev o prenehanju obratovanja mestnega avtobusa obrazložil Primc.

 

Mestni TIC BUS Ilirska Bistrica

Mestni avtobus TIC Ilirska Bistrica je začel delovati v ponedeljek, 29. novembra 2021. Z njim se lahko peljete po ulicah Ilirske Bistrice od ponedeljka do srede med 10. in 12. uro dopoldne. Prvenstveno je namenjen prebivalcem Ilirske Bistrice, zlasti starejšim in gibalno oviranim, ki težje dostopajo do javnih storitev. Uporabljajo ga lahko tudi drugi občani in obiskovalci, ki se z njim lahko odpeljejo do javnih storitev v mestu Ilirska Bistrica.

Prevoz si lahko zagotovite s klicem na telefonsko številko 070 400 268. Za vsako povratno vožnjo boste odšteli 2 eura.

Obenem vas zaradi vaše varnosti in varnosti voznika Mestnega TIC BUS-a vljudno prosimo, da se držite veljavnih ukrepov za zajezitev koronavirusa.

 

Aneja Rože,

Občina Ilirska Bistrica

Na prejšnjo stran