Odkritje temeljnega kamna za POVEZOVALNI VODOVOD ILIRSKA BISTRICA-RODIK

Objavljeno dne 19. januar 2022

Projekt, ki je ocenjen na 36.018.195,00 evrov, se pričenja z odkritjem temeljnega kamna pri vodarni. Pri oddanih sklopih je na sporedu uvedba v delo.

Občine Ilirska Bistrica, Divača in Hrpelje - Kozina bodo dobile sodobno vodovodno omrežje, ki bo nudilo kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo 53 naseljem in kar 10.602 prebivalcem, na novo pa bo na vodovodni sistem priključenih 272 prebivalcev. Projekt je ocenjen na 36.018.195,00 evrov – 23.056.915,00 evrov je prvotna vrednost vodovoda, ocenjena vrednost rekonstrukcije cest pa znaša 12.961.280,00 evrov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je skupaj z županjo Občine Hrpelje-Kozina Sašo Likavec Svetelšek, županjo Občine Divača Alenko Štucl Dovgan in gostiteljem dogodka županom Občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem slovesno odkril temeljni kamen za Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik in tako simbolično oznanil pričetek del na največjem projektu na tem območju.

Ocenjena vrednost za vodovod v bistriški občini znaša 14.711.441,00 EUR, za cesto pa 7.507.880,00 EUR. Znesek divaškega vodovoda je ocenjen na 5.472.712,00 EUR, vodovod v občini Hrpelje - Kozina je ocenjen na 2.872.762,00 EUR, cesta pa na 5.453.400,00 EUR.

Projekt Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik je razdeljen na 12 sklopov. 4 sklopi se navezujejo na občino Ilirska Bistrica.

Javno naročilo za sklop 1 Vodarna Ilirska Bistrica je oddano podjetju Kolektor Sisteh d. o. o., za ceno 3.520.474,27 EUR z DDV; za sklop 2 Vodovod na odseku Ilirska Bistrica–Harije je oddano podjetju CPK, d. d., za ponudbeno ceno 3.645.145,38 EUR z DDV; sklop 8 Vodovod VH Veliko Brdo-VH Jelšane je oddan podjetju Kolektor Koling d. o. o. za ceno 1.842.478,93 EUR z DDV in sklop 9 Povezovalni vodovod za naselja Koseze, Dolnji Zemon in Zemonska Vaga je oddan ponudniku Grafist, d. o. o., za ceno 679.529,90 EUR z DDV.

vodarna 2.JPGvodarna 1.JPGvodarna 0.JPGvodarna 3.JPGvodarna 4.JPGvodarna 6.JPGvodarna 5.JPGvodarna 8.JPGvodarna 7.JPGvodarna 9.JPGvodarna 10.JPGvodarna 11.JPGvodarna 13.JPGvodarna 12.JPGvodarna 14.JPGvodarna 15.JPGvodarna 16.JPGvodarna 17.JPGvodarna 18.JPGvodarna 19.JPG

Na prejšnjo stran