ZAČENJA SE GRADNJA NAJDRAŽJEGA DELA POVEZOVALNEGA VODOVODA ILIRSKA BISTRICA–RODIK MED HARIJAMI IN RJAVČAMI; OBNOVLJENA BO TUDI »SLEMENSKA CESTA«

Objavljeno dne 10. november 2022

V Brkinih bodo v novembru začeli z izgradnjo vodovoda, ki je vreden skoraj 7 milijonov evrov brez DDV. Sočasno z zagotavljanjem oskrbe s pitno vodo Brkince razveseljuje tudi obnova »slemenske ceste«, ki je težka kar 9 milijonov evrov z DDV.

Na prvi novembrski ponedeljek so se v Harijah zbrali predstavniki izvajalcev, projektantov in nadzora ter Občine Ilirska Bistrica, da bi slovesno obeležili pričetek gradnje vodovoda v Brkinih. Uvedbo v delo sta podpisala oba partnerja – predstavnik podjetja KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja, d. o. o., Damijan Rupnik in predstavnik podjetja GODINA gradbeništvo in druge storitve, d. o. o., Maks Godina ter župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. 

Po slovesnem podpisu so se predstavniki izvajalcev, projektantov in nadzora ter bistriške občine preselili v vaški dom, kjer so dorekli podrobnosti o začetku del, ki morajo biti zaključena do 30. novembra 2023.  

začenja se gradnja najdražjega sklopa povezovalnega vodovoda _harije-rjavče

VODOVOD

Vodovod na odseku Harije–Pregarje (sklop 3), ki je dolg 8.164 metrov, obsega izgradnjo cevovoda od Harij do Pregarij, gradnjo vodohranov Harije, Tominje, Zajelšje in Pregarje ter izgradnjo črpališča Zajelšje. Zgradilo se bo povratni cevovod za Harije, Tominje in Pregarje, po celotni trasi vodovoda pa bo urejena povezava z optičnimi kabli.

Vodovod na odseku Pregarje–Rjavče (sklop 4), ki je dolg 3.220 metrov, obsega izgradnjo cevovoda od Pregarij do Rjavč in vodohrana s črpališčem Rjavče.

Vrednost pogodbenih del znaša 6.846.629,05 EUR brez DDV. V vrednosti pogodbenih del so vključeni stroški izgradnje povezovalnega vodovoda v višini 6.475.097,12 EUR brez DDV in stroški sofinanciranja izvedbe sanacije cestišča v višini 371.531.93 EUR brez DDV ali 453.268,95 EUR z DDV.

SLEMENSKA CESTA

Ob izgradnji povezovalnega vodovoda se bo sanirala tudi cesta od Harij do občinske meje pri Rjavčah.

Po pogodbi med Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcema del bo sočasno izvedena tudi celovita sanacija dotrajanega cestišča »slemenske ceste« do občinske meje. Vrednost pogodbenih del ureditve cestišča na omenjeni relaciji znaša 7.453.779,89 EUR brez DDV oziroma 9.093.611,47 EUR z DDV. Občina Ilirska Bistrica sofinancira del ureditve javne razsvetljave in pločnika v vasi Zajelšje ter del celotne cestne razsvetljave.

Projekti po meri človeka

Projekt, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske unije, bo vsem gospodinjstvom v Brkinih omogočil dostop do čiste in neoporečne pitne vode. Flišnato brkinsko hribovje bo z dostopom do vodnega vira in urejeno cestno infrastrukturo v vsaki najmanjši brkinski vasici postalo velik potencial za obuditev življenja in turističnega razvojnega potenciala. Bistriška občina tako uspešno pristopa k svoji viziji napredka, ki skrbi za višjo kakovost bivanja občank in občanov.

 

 

 

 

Na prejšnjo stran