DELA V INDUSTRIJSKI CONI BAČ SE ZAČENJAJO

Objavljeno dne 18. november 2022

Po ureditvi prvih treh industrijskih con je sedaj na vrsti tri četrt milijona evrov vredna ureditev cone na Baču, ki bo zagotovila nova delovna mesta in omogočila nova gospodarstvena sodelovanja. Občina bo v prihodnosti poskrbela za nove stanovanjske bloke, čisto pitno vodo, kulturne in športne ureditve, ki bodo dale bistriški občini višjo dodano vrednost in omogočile, da si mladi lahko spletejo gnezdo v domačem kraju.

»Ko smo pred dvanajstimi leti prevzeli funkcijo vodenja občine, je bila ta v precej slabem stanju, saj ni bilo niti industrijskih con niti prostorskega načrta, delovnih mest je primanjkovalo, povprečna plača pa je bila razmeroma nizka. Imeli smo neurejeno zdravstvo, vodovod in infrastrukturo skozi samo mesto ter na podeželju. Takrat smo si zadali nalogo, da bomo stvari spremenili in pripravili boljše pogoje za bivanje v naši občini,« je stanje občine ob nastopu prvega županskega mandata opisal župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc in poudaril, da je bil prioriteta ravno razvoj gospodarstva: »Danes imamo industrijsko cono ob obvoznici, ki je razprodana in to je velik uspeh za celotno občino, ne zgolj za občinsko upravo. Za občinsko gospodarstvo je zelo pomembna adaptacija industrijske cone v Trnovem, v katero smo vložili približno dva milijona evropskih sredstev. Z delom smo nato nadaljevali v Industrijski coni Plama. S prostorskim načrtom so se odprle nove možnosti za prodajo zemljišč in postavitve objektov. Trenutno imamo za Industrijsko cono Plama prijavljen projekt za evropska sredstva za pridobitev novih cest in parcel.«

»Zgodba novejše industrijske cone na Baču se je začela maja 2018, ko je Marko Slavec odkupil celotno zemljišče propadle tovarne Sec, kmalu pa je večji del zemljišč prodal podjetjem, ki danes poslujejo znotraj cone. Že od samega začetka se je pojavila potreba po urejeni infrastrukturi. Ureditev cone je v vasi dobro sprejeta in jo močno podpiramo, saj ogromno pomeni tako za našo vas kakor tudi za celotno občino. Nova industrijska cona bo omogočila nove zaposlitve in odpirala možnosti za konkretnejša gospodarska sodelovanja,« je bistvo osnovanja nove gospodarske cone na Bistriškem, ki trenutno zaposljuje 90 ljudi v šestih podjetjih, osvetlil predstavnik Krajevne skupnosti Bač Peter Štavar. V ta namen so na Občini Ilirska Bistrica iz občinskega proračuna rezervirali 750 tisoč evrov. Projekt je prijavljen za evropska sredstva in v kolikor bo prijava uspešna, bo občina naknadno dobila ta denar tudi povrnjen, v nasprotnem primeru pa bo to strošek proračuna.

Prihodnost bistriške občine je v višji kakovosti življenja, ki se bo zagotovila z novimi stanovanji, športno dvorano, športnim centrom in zabaviščnim parkom ter čisto pitno vodo.

Občina Ilirska Bistrica se bo v naslednjem obdobju usmerila v izboljšanje življenjskih pogojev za mlade družine, ki bodo omogočali dolgoročen napredek občine. Po zelo dolgem času je občina Ilirska Bistrica zabeležila pozitiven naravni prirastek, kar pomeni, da imamo več ljudi, ki so prišli v občino, kakor tistih, ki so umrli ali so se odselili. »To je za nas izjemno pomembno, saj je to znak, da se gospodarstvo v občini ohranja oziroma izboljšuje. Veseli nas, da smo s povprečno plačo nad slovenskim povprečjem, prav tako je zaposlitev nad slovenskim povprečjem. Potrebujemo pa stanovanja, ki jih bomo pričeli graditi v naslednjem mandatu. Občina bo pripravila projekt za infrastrukturno ureditev stanovanjske soseske »Pod hribom« na območju bivše tovarne TOK. Ta projekt je zelo pomemben za nadaljnji razvoj občine,« je reševanje stanovanjske problematike in urejanje degradiranega območja v Trnovem izpostavil župan Rojc.

Občina bo poskrbela tudi za rekreacijo in kulturo ter izobraževanje, saj bo uredila novo športno dvorano Dragotina Ketteja s prizidkom, ki bo učiteljem na osnovni šoli Dragotina Ketteja zagotovil težko pričakovane kabinete. Večnamenska dvorana bo pod eno streho združila športne in kulturne vsebine, nogometnim navdušencem in ljubiteljem atletike se obeta nov športni center, Kindlerjev park pa bo ponujal zabaviščne vsebine za otroke. Vodovod, ki je težak približno 24 milijonov evrov, bo zagotavljal čisto pitno vodo in skrbel za zdravje vseh občank in občanov.

»Naši načrti so veliki vsaj toliko, kolikor so veliki načrti podjetnikov, ki delujejo na območju bivše tovarne Javor. S skupnimi močmi se nam obeta nekaj velikega za našo občino,« je zaključil Rojc.

PODJETJA POZDRAVLJAJO UREDITEV IC Bač

Matevž Može, direktor podjetja 360line, d. o. o., ki izdeluje plezalne oprimke

Projekta ureditve IC na Baču se v podjetju 360line, d. o. o., veselimo in ga zelo podpiramo. Predstavlja veliko spodbudo za zagon razvoja podjetij znotraj cone, ki bo poleg novih delovnih mest v občini odprl možnosti tudi za njeno ekonomsko utrditev, širitev poslovanja, diverzifikacijo industrije in s tem možnost izboljšanja kakovosti življenja občanov.

Marko Slavec, direktor podjetja Slavec Bač, d. o. o., ki se ukvarja z velikimi  kovinskimi konstrukcijami in montažnimi halami

Na področju bivše tovarne Javor sem videl velik potencial, zato sem šel v nakup. Za lastne potrebe smo obdržali eno halo, ostale smo prodali. Velik problem nam je predstavljal kovid, saj je vse skupaj trajalo kar dve leti. Preden sem kupil to območje, sem se pogovoril z vaško skupnostjo in dogovorili smo se, da če se cona razvija, je treba promet umakniti iz vasi. Namen je, da iz strelišča potegnemo glavno cesto v cono in razbremenimo promet v središču vasi.

Simon Merkač, direktor podjetja Extraform, d. o. o., PE Bač, ki opravlja lesno dejavnost

Ureditev industrijske cone je za nas zelo pozitivna stvar, saj smo pogrešali urejeno območje. Za nas pomeni možnost nadaljnjega razvoja. Razvoj našega podjetja bo šel v smer nadgradnje izdelka v višje faze finalizacije. Investirali bomo v nove tehnologije in posledično bomo povečali tudi število zaposlenih.

Simon Doles, direktor DSI, d. o. o., ki ponuja grafične storitve

Ureditev naše industrijske cone na Baču nam pomeni ogromno. Je velika spodbuda za normalno delo v prihodnosti. Vizije za razvoj podjetja težko predstavljamo, saj vidimo, v kakšnih časih živimo. Nekatere pogoje pa moramo izpolniti, da se o tem sploh lahko pogovarjamo. Vizije za razvoj podjetja vsekakor obstajajo, a veliko je odvisno od tega, kaj se bo dogajalo na trgu. Trudimo se po najboljših močeh.

Vodstvo podjetja Valpanel, d. o. o., ki se ukvarja z lesno dejavnostjo

Komaj čakamo, da dobimo normalne pogoje za delovanje našega podjetja. V teh pogojih res težko delamo. Z nas so najpomembnejši vodovod, komunalni priključki in elektrika. Trenutno namreč vodo črpamo iz podtalnice. Upamo, da bo cona kmalu urejena, saj načrtujemo nova delovna mesta in uporabo novih strojev, ki sedaj stojijo v hali zaradi preobremenjenega omrežja. Naročila imamo do leta 2027, zato res nestrpno čakamo na ureditev.

bač ic1.JPGbač ic3.JPGbač ic2.JPGbač ic4.JPGbač ic5.JPGbač ic6.JPGbač ic7.JPGbač ic8.JPGbač ic9.JPGbač ic10

bač icc.JPGbač ica.JPGbač icb.JPGbač icd.JPG

3 ic ba4.JPG0 naslovnica.JPG3 ic bač1.JPG3 ic bač3.JPG3 ic bač2.JPG3 ic bač4.JPG3 ic bač5.JPG

 

Na prejšnjo stran