V ILIRSKI BISTRICI SE OPRAVLJAJO MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA

Objavljeno dne 13. januar 2023

Bistričani bomo končno lahko izvedeli, kakšen zrak dihamo. Merilni napravi bosta namreč v Trnovem in v Rečici leto dni merili vrednost delcev, ki ogrožajo zdravje ljudi.

Agencija RS za okolje (ARSO) v okviru nove finančne perspektive za obdobje 2021 – 2027  izvaja kohezijski projekt nadgradnje mreže stalnih merilnih mest za spremljanje onesnaženosti zunanjega zrak z delci PM10 in PM2,5. Glede na obstoječo merilno mrežo in problematiko onesnaževanja z delci je bila kot možna nova lokacija prepoznano tudi mesto Ilirska Bistrica.

Junija 2022 so predstavniki Agencije RS za okolje obiskali Občino Ilirska Bistrica in skupaj s predstavniki občine odšli na ogled mesta ter iskanje primerne mikrolokacijo za postavitev merilnega mesta. Prebivalci naselja Rečica so izrazili skrb zaradi onesnaženja zraka v neposredni bližini tovarne Lesonit, zato so izbrali dve reprezentativni in merodajni lokaciji: pred Domom na Vidmu na Gregorčičevi cesti in v Rečici ob strugi reke Reke nasproti tovarne Lesonit. Omenjeni napravi bosta za začetek merili onesnaženost zraka na Bistriškem leto dni.

Prebivalci naselja Rečica bodo lahko s pomočjo postavljene mini postaje za merjenje delcev v zunanjem zraku spremljali stopnjo onesnaženosti z delci PM10 in PM2,5.

Vzporedne meritve pred Domom na Vidmu pa bo opravljal vzorčevalnik delcev PM10. Vzorčevalnik namreč delce PM10 zbira na filtru, ki se ga potem v laboratoriju kemijsko analizira na: težke kovine, katione, anione, policiklične aromatske ogljikovodike, elementni in organski ogljik ter levoglukozan. Rezultate kemijske analize se nato vnese v receptorski model PMF (Positive Matrix Factorization), ki določi skupno odvisnost od značilnih indikatorjev za posamezen vir onesnaženja in na ta način se določijo tipi virov, ki prispevajo k izmerjenim ravnem PM10.

Kaj je PM?

 

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive. Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se manjši in svetlejši delci zadržujejo v zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno sperejo iz atmosfere šele s padavinami. Delci so naravnega (dim gozdnih požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost in podobno. V zimskih mesecih pomembno prispevajo k emisiji trdnih delcev individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Promet predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa. (http://www.okolje.info)

 

Podatki o dnevnih koncentracijah so na voljo na:

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost zraka/podatki/dnevne_koncentracije.html

 

vzorčevalnik na Vidmu1.jpgvzorčevalnik na Vidmu2.jpg

IMG_6910IMG_6906.JPGIMG_6911.JPG

 

 

 

Na prejšnjo stran