Aktualni razpisi junij 2016

Objavljeno dne 15. junij 2016

Aktualni razpisi:
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave,

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)

AKTUALNI RAZPISI JUNIJ 2016

1.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva nova javna razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in

Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih

Podpora je v obeh primerih namenjena naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in sicer za:

  • tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali,
  • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
  • ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je najmanj 30 in največ 50% upravičenih stroškov naložbe.

Rok za prijavo je za oba razpisa enak: 7. 9. 2016

  1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018).

Upravičenci so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma. MGRT želi z javnim razpisom spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR, maksimalna vrednost sofinanciranja pa je 200.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb je 10.8.2016.

RDO Postojnska jama-Zeleni kras pripravlja predstavitev razpisa in razpisne dokumentacije. Po predstavitvi je možen tudi dogovor za individualno svetovanje pri prijavi projekta. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 20.6.2016, s pričetkom ob 12.00 uri v Krpanovem domu v Pivki (dvorana v pritličju, Prečna ulica 1, 6257 Pivka). Prijave na mateja@rra-zk.si ali tel. (05) 72 12 243.

rra.png                                                                                        banner-zeleni-kras

Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.

 e-mail: info@rra-zk.si

telefon: 05 721 22 47 ali 05 721 22 40

Na prejšnjo stran