Javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Objavljeno dne 12. julij 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku julija objavilo Javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020.

Podprte aktivnosti so:
– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.

Podpora je namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti, vendar samo na območju, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.

RRA zeleni kras             zeleni kras

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar pa je nepovratnih sredstev na voljo zgolj 700.000 € in zainteresirane pozivamo, da se čimprej oglasijo pri nas, da preverimo ali izpolnjujejo pogoje in jim v nadaljevanju pomagamo pri oddaji vloge.

 

RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, Pivka.

 e-mail: info@rra-zk.si

telefon: 05 721 22 47 ali 05 721 22 40

 

Na prejšnjo stran