Javni RAZPIS za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Objavljeno dne 24. november 2016

Predstavitev razpisa bo 28.11.2016 ob 11. uri v prostorih Krpanovega doma v Pivki.
Predavali bodo: Darja Zadnik, Michaela Vidič in Andrej Zadnik iz ZGS.

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega (npr. žaganje lesa, skobljanje in druga strojna obdelava lesa, proizvodnja sekancev in lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo...). 

Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetje z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

Rok za oddajo vlog je 1.2.2017.

Na prejšnjo stran