Energetsko svetovalna pisarna ENSVET

Objavljeno dne 27. marec 2017

Kaj je EN(energetsko) SVET(svetovanje)?


To so nasveti o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE), ki pripomorejo k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Smatramo, da  nasvet ni nikoli odveč, pa naj pričenjate z gradnjo oz. nakupom nove hiše ali stanovanja, obnavljate obstoječo zgradbo ali sanirate ogrevalni sistem. Področja svetovanja so predvsem:

 • učinkovita energetska zasnova novogradnje
 • ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe
 • ustrezna izbira stavbnega pohištva in zasteklitev
 • pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta
 • izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje
 • uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode
 • možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE
 • pravilna izbira energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
 • vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu

 

Za obisk ni nikoli prepozno, obisk svetovalne pisarne pa je praktično nujen takrat, ko:

 • gradite novo hišo
 • na ovoju stavbe so znaki razpadanja gradbene konstrukcije
 • pojavi kondenzacije in posledično plesni na stenah
 • pri oknih in vratih občutek hladu in prepiha
 • ogrevalni sistem dotrajan

 

Morda  kupujete nov pralni ali pomivalni stroj, hladilnik….. . Kakšen energetsko varčen gospodinjski aparat izbrati ?

 

Če se z kakšnim od naštetih ukrepov srečujete tudi vi v vašem domu, potem ste dobrodošli. Smatramo, da smo pravi naslov, da skupaj z vami pregledamo porabo energije v vašem gospodinjstvu in najdemo za vas prave in sprejemljive oblike reševanja teh ukrepov.

Svetovalci nudimo individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju. 
 

Dodatne aktivnosti ENSVET-a

 

Energetski svetovalci sodelujemo tudi v različnih oblikah izobraževanja in strokovnega usposabljanja kot so:

 • organizirana predavanja v krajevnih skupnostih
 • v šolah pri pripravi posameznih učnih ur, naravoslovnih dni, strokovnih ekskurzij, praktičnem delu in pri organizaciji energetsko ekoloških krožkov.
 • drugih strokovnih predavanjih in srečanjih
 • projekt AERO (Ensvet v sodelovanju s centri za socialno delo pomaga socialno šibkim občanom. Svetovalec jih obišče neposredno na njihovem domu, analizira njihovo porabo energije in jim z nasveti in če je potrebno tudi z manjšimi ukrepi pomaga k racionalnejši rabi energije.

 

Nudimo vam znanje z področij učinkovite rabe energije, izkoriščanja obnovljivih virov energije in skrbi za ohranjanje čistega okolja. O delu svetovalne pisarne ter o različnih aktualnih temah s področja energetskega svetovanja vas obveščamo tudi preko lokalnih tiskanih in elektronskih medijev.

 

Kdo, kje in kdaj svetuje?

 

Svetovalne pisarne ENSVET so v vseh večjih mestih po Sloveniji. Projekt ENSVET delujejo pod okriljem  Eko sklada, ki je koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn in vanjo vključenih energetskih svetovalcev. Skupaj z občinami nudi za vas BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE.

V vaši pisarni svetujem Lucjan Batista – energetski svetovalec mreže ENSVET

Svetovalna pisarna deluje na naslovu Gregorčičeva ulica 2 - Dom na Vidmu.

Svetovanje je vsak petek od 15.00 do 19.00 ure – po dogovoru lahko tudi v drugih terminih,  po predhodni  najavi po telefonu 05 711 23 00 ali 05 714 13 61 vsak delovni dan občine.

Lahko se za osnovne informacije obrnete tudi na brezplačna telefonska številka 080 1669. Svoje vprašanje lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: spe.ilirskabistrica@gmail.com , ali ensvet@ekosklad.si

Lucjan Batista

energetski svetovalec

ensvet2.jpgensvet1.jpg

ensvet3.jpg

 

Na prejšnjo stran