Zavod Pristan izvaja pomoč družini na domu

Objavljeno dne 01. februar 2021

Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v občini Ilirska Bistrica.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.

 

Storitve pomoči družini na domu

 

Gospodinjska pomoč:

- priprava ali prinašanje enega obroka hrane, pomivanje in urejanje posode,

- osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,

- postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

 

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:

- pomoč pri oblačenju in slačenju,

- umivanju,

- hranjenju,

- opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov.

 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodniki in prostovoljci,

- spremljanje po nujnih opravkih,

- družabništvo,

- preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, informiranje ustanov o potrebah oskrbovanca…

 

Zavod Pristan izvaja storitve pomoči družini na domu vsak dan od 7.00 do 15.00. 

Cene storitve za uporabnika znašajo:

  • za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 5,70 eur/uro.
  • za delo ob nedeljah: 7,50 eur/uro,
  • za delo ob praznikih: 7,50 eur/uro.

Dodatne informacije (vsak delavnik med 7.00 in 14.30):
Ivana Lavrenčič
ivana@pristan.si
05 36 87 753
031 764 645

Pomoč na domu Oskrbovalke Ilirska Bistrica-2.jpgPomoč na domu Oskrbovalke Ilirska Bistrica-3.jpgPomoč na domu Oskrbovalke Ilirska Bistrica-1.jpg

 

Na prejšnjo stran