[NAGRADNA IGRA]ogled gradu z doživetjem

Objavljeno dne 03. maj 2021

[NAGRADNA IGRA] Objavili smo posebno nagradno igro, ki poteka na našem IG profilu. Hitro preveri, kaj se tam skriva! ????
Tukaj ti izdamo samo en košček pustolovščine: na idiličnem ???? v bližini Ilirske Bistrice se odpira ogled gradu z doživetjem, ki vključuje grajski pobeg s čisto pravim lovom na čarovnico. Da bi jo uspešno pregnali, je izganjalec duhov Duško, zaprosil za tvojo pomoč. Boš imel dovolj poguma, želje in srečno roko pri izbiri lastne ekipe, ki ti bo pomagala na tej zahtevni nalogi?
Obišči IG profil @visitilirskabistrica in sodeluj v nagradni igri ter se kot prva ekipa preizkusi v novi, edinstveni in zabavni igri.

Izvirna pustolovska igra z elementi igre »escape room« je odlična priložnost za igrivo druženje z družino, prijatelji ali sodelavci. Na čudovitem Gradu Prem vas skozi resnično grajsko zgodovino popelje vrsta zabavnih preizkušenj, v kateri boste v vlogi glavnega junaka nastopili vi!

Ali ste vedeli, da se je nekoč, že dolgo je tega, na gradu zgodilo nekaj strašnega?

Medtem ko je bil njen mož zdoma, je plemenita gospa povila sinka. Zlobna čarovnica, preoblečena v predico, je otroka spremenila v mačko.  Ko se je vitez vrnil domov, je za pomoč prosil krsnika – dobrega moža z nadnaravnimi močmi, ki se bojuje proti zlu na zemlji.

Odšla sta do čarovnice in krsnik jo je premagal. Paru je vrnil otroka, ta pa  je spet dobil človeško podobo. Čarovničino dušo je krsnik začaral v samotni hrast sredi trnja. Leta so minevala, krsnik je umrl in z njim starodavno znanje.

Med zadnjo obnovo gradu so hrast posekali in od tedaj se dogajajo nenavadne stvari: izginjajo predmeti, pojavljajo se znaki in strašljivi zvoki. Okoliške prebivalce je vse bolj strah, da se je vrnil duh zlobne čarovnice.

Le kdo bi si upal pregnati zlobnega duha?

 

Na Instagram strani VisitIlirskaBistrica med 27. 4. 2021 in vključno 11.5. 2021 sodelujte v nagradni igri »Ogled gradu z doživetjem – Escape Castle« in se potegujte za pustolovščino Escape Castle na gradu Prem. Nagrado podeljuje podjetje TIC Ilirska Bistrica.

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »OGLED GRADU Z DOŽIVETJEM – ESCAPE CASTLE«

 

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Ogled gradu z doživetjem – Escape Castle« na Instagram strani VisitIlirskaBistrica je TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju organizator).

 

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke TIC Ilirska Bistrica in blagovne znamke grad Prem, izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

 

 3. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
 • niso pravne osebe in
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju TIC Ilirska Bistrica.

Sodelovanje je brezplačno.

 

4. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času: med 27. 4. 2021 in vključno 11. 5. 2021 ustrezno upoštevali 6. člen pravil in pogojev Instagram nagradne igre »Ogled gradu z doživetjem – Escape Castle«.

 

 

5. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel:

 • ogled gradu Prem z doživetjem - Escape Castle pustolovščino za izbrano ekipo.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

 

6. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • pod Instagram objavo označiti vsaj enega prijatelja, ki bo del ekipe na tej pustolovščini,
 • slediti @VisitIlirskaBistrica IG profilu,
 • všečkati objavo z nagradno igro na IG profilu.

 

7. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka Instagram nagradne igre naključno izžrebal nagrajenca, ki bo sporočil datum prihoda na gram Prem, kjer ga časa Escape Castle dogodivščina.

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod Instagram objavo in jih pozval, da se najkasneje v dveh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v treh dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek in datum prihoda) na elektronski naslov info@tic-ilbistrica.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 

10. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov in domači naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 8, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@tic-ilbistrica.si.

 

11. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama,
 • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji,
 • organizatorji ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Instagram strani VisitIlirskaBistrica in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

12. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod Instagram objavo o nagradni igri, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 6. členu. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Instagram, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Instagram sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 27.4.2021 na spletni strani po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v komentarju posamezne Instagram objave organizatorja. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Instagram profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani Ilirska Bistrica (https://www.ilirska-bistrica.si/turizem/…), obvestilo o spremembi pa pustil v komentarju na objavi nagradne igre.

 

13. REŠEVANJE SPOROV

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: info@tic-ilbistrica.si

 

 

Na prejšnjo stran