Svetovni dan kolesarjenja

Objavljeno dne 03. junij 2021

3. junija obeležujemo  svetovni dan kolesarjenja (World Bicycle Day), ki ga je 12. aprila 2018 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Dan je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza za vse ljudi ne glede na starost, spol, družbeni razred, poklic in izobrazbo ter opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da morajo kolesarjenje upoštevati v razvojnih strategijah in pri izgradnji primerne kolesarske infrastrukture. Za trajnostno mobilnost si prizadeva tudi Občina Ilirska Bistrica.

 

Svetovni dan kolesarjenja1

Slika 1: Prometna infrastruktura v Ilirski Bistrici (junij 2021). Foto: Aneja Rože.

Občina Ilirska Bistrica je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero si prizadeva doseči najboljše pogoje »za pešce in kolesarje, razvoj javnega in železniškega prometa z okolju prijaznimi gorivi« ter »zmanjšanje potrebe po prevozih z avtomobili« (župan, Emil Rojc v uvodu dokumenta Celostna prometna strategija iz leta 2017, str. 3).

 

Občina je leta 2018 začela s projektom, s katerim je v naslednjem letu uredila površine za pešce in kolesarski pas vzdolž Gregorčičeve in Bazoviške ceste v Ilirski Bistrici. Kolesarski pas poteka obojestransko ob voznem pasu na Gregorčičevi in Bazoviški ulici v dolžini 1.253 m. Prilagojen je prostorskim zmožnostim in je v povprečju širok 1,24 m. V sklopu projekta so bili postavljeni tudi urbana oprema za kolesarjepostaja popravi si sam«) in števca kolesarjev. Število kolesarjev je v mesecu maju na Gregorčičevi ulici, smer sever–jug, je bilo 812 kolesarjev, v obratni smeri pa kar 2163 kolesarjev.

Svetovni dan kolesarjenja Graf 1

Graf 1: Število kolesarjev v mesecu maju na Gregorčičevi cesti, smer sever–jug. Vir: Intermatic.

Svetovni dan kolesarjenja Graf 2

Graf 2: Število kolesarjev v mesecu maju na Gregorčičevi cesti, smer jug–sever. Vir: Intermatic.

Leta 2018 je občina postala tudi partnerka Interregovega projekta CROSSMOBY - Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa, čigar glavni cilj je oblikovanje novih, čezmejnih in trajnostnih storitev za potnike ter izboljšanje prometnega načrtovanja znotraj območja držav Slovenije in Italije. V okviru tega projekta sta se v Ilirski Bistrici vzpostavila izposoja električnih koles, ki omogočajo lažje in večje premagovanje razdalj kot klasična, in brezplačen mestni avtobus s kar štirinajstimi postajami.

Več o tem:

https://www.ilirska-bistrica.si/turizem/aktivnosti/kolesarske-poti/2021032215020816

https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/mestni-avtobus/

 

Leta 2020 je občina postala partnerka še enega Interregovega projekta, SABRINA - Varnejše kolesarske povezave na območju Podonavja, ki se s prej omenjenim projektom tematsko povezuje. SABRINA si namreč prizadeva za vzpostavitev čim varnejše kolesarske infrastrukture na območju Podonavja, ki je predpogoj za spodbujanje kolesarjenja. Čim varnejša kot je kolesarska infrastruktura, več ljudi bo kolesarilo.

 

Projekta vzpodbujata zdrav in okolju prijazen način življenja, imata pa tudi pozitivne učinke na turizem. Raziskovanje znamenitosti na območju občine Ilirska Bistrica je s kolesom privlačneje kot z avtomobilom, obenem omogoča tudi rekreacijo. V okviru projekta SABRINA se načrtuje tudi daljinska povezava med Trstom in Reko, ki bo potekala prav čez območje ilirskobistriške občine.

Za spodbujanje tajnostne mobilnosti bo občina Ilirska Bistrica tudi letos sodelovala na Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Program dogodkov bo objavljen na občinski spletni strani v začetku septembra.

 

Občina Ilirska Bistrica želi vsem kolesarjem in kolesarkam vesel, zdrav in varen kolesarski dan.

Obenem vas tudi vabi, da ga obeležite tako, da namesto avtomobila uporabite (če se le da) kolo. Pridružite se lahko kolesarskemu izzivu, ki ga je pripravil TIC Ilirska Bistrica skupaj z Robijem Jenkom (#visitilirskabistrica).

Več o tem: https://www.ilirska-bistrica.si/novice/2021042214142137/KOLESARSKI-IZZIV-Z-ROBERTOM-JENKOM/

 

Svetovni dan kolesarjenja2 električna

Slika 2: E-kolesa (CROSSMOBY). Vir: TIC Ilirska Bistrica.

 

Več o projektu CROSSMOBY :

https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/projekti/2019020110173696/CROSSMOBY

https://www.ita-slo.eu/sl/crossmoby

https://www.facebook.com/CROSSMOBY-Interreg-V-A-Italia-Slovenija-312406019368415

https://www.instagram.com/crossmobyinterreg/

 

Več o projektu SABRINA:

https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/projekti/2020121112413293/SABRINA/

http://www.interreg-danube.eu/SABRINA

https://www.facebook.com/SABRINAproject

https://twitter.com/SABRINA_project

 

Svetovni dan kolesarjenja Logo_CROSSMOBYSvetovni dan kolesarjenja Sabrina standard logo - grey ink-BIG-1

Naložbo projekta CROSSMOBY sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo projekta SABRINA sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega instrumenta sosedstva.

Spletna vira in literatura:

 

Aneja Rože

Na prejšnjo stran