Nov režim parkiranja na javnih parkiriščih v Ilirski Bistrici

Objavljeno dne 01. april 2019

Najavnih parkirnih površinah v mestu je parkiranje že mesec dni urejeno z dovolilnico ali parkirno uro Občine Ilirska Bistrica.

Najavnih parkirnih površinah v mestu je parkiranje že mesec dni urejeno z dovolilnico ali parkirno uro Občine Ilirska Bistrica.

Velika gneča na parkiriščih in veliko število vozil, ki so bila večji del dneva parkirana na parkiriščih pred lekarno, med lekarno in zdravstvenim domom, pred zdravstvenim domom, za Domom na Vidmu in na parkirišču ob bloku Vojkov drevored 2, sta bila glavni povod za razmislek o novem načinu parkiranja. Občina Ilirska Bistrica se je odločila, da bo s pomočjo dovolilnic in parkirnih ur, ki so namenjene kratkotrajnemu parkiranju, uredila problem parkiranja na omenjenem območju. S 1. marcem 2019 je na javnih parkirnih površinah pričel veljati nov režim parkiranja, kiomejuje brezplačno parkiranje na istem parkirnem mestu na največ dve uri. Parkirni režim pa ima različne časovne intervale za različna parkirišča.

Na parkirišču pred lekarnoje brezplačno parkiranje, ki je omejeno na največ dve uri, dovoljeno od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure in v soboto od 7.do 13. ure.

Na parkirišču med lekarno in zdravstvenim domomje brezplačno parkiranje, ki je omejeno na največ dve uri, dovoljenood ponedeljka do petkaod 7. do 15. ure.

Na parkirišču pred zdravstvenim domom je brezplačno parkiranje, ki je omejeno na največ dve uri, dovoljeno od ponedeljka do petkaod 7. do 20. ure.

Na parkirišču za Domom na Vidmu je brezplačno parkiranje, ki je omejeno na največ dve uri, dovoljeno v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure ter v sredo od 7. do 17. ure.

Na parkirišču ob bloku Vojkov drevored 2 je brezplačno parkiranje, ki je omejeno na največ dve uri, dovoljeno od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure.

14 Nov režim parkiranja1

Čas prihoda je potrebno označiti na parkirni uri in jo namestiti na vidno mesto na armaturno ploščo avtomobila. Brezplačna parkirna ura je na voljo v Turistično-informacijskem centru v Domu na Vidmu.

Na Občini Ilirska Bistrica ocenjujejo, da bo nov režim parkiranja pozitivno vplival na vozniško kulturo občanov in bo razbremenil parkirna mesta v neposredni bližini kulturno-administrativnega centra Doma na Vidmu, zdravstvenega doma in lekarne.

Občina Ilirska Bistrica občanke in občane vljudno prosi, da dosledno upoštevajo nova pravila parkiranja, saj bostaneoznačitev časa prihoda na parkirišče in časovna prekoračitev parkiranja v skladu z veljavnim Zakonom o pravilih cestnega prometa sankcionirani z globo v višini 40 EUR, prav tako pa bo z globo v višini 40 EUR sankcionirano parkiranje na cestišču obstavbi Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.

 

obrezana1

 

Na prejšnjo stran