Izjava za javnost v zvezi z načrtovano gradnjo sprejemno-registracijskega centra za migrante v Jelšanah

Objavljeno dne 01. april 2019

Izjava župana Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca

ZAKON o nadzoru državne meje(ZNDM-2)v svojem 2. členu določa namen nadzora državne meje, in sicer:»Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se:

-       zavarujeta življenje in zdravje ljudi;

-       preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter odkrivajo in prijemajo njihovi storilci;

-       preprečujejo nedovoljene migracije;

-       zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja;

-       preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost in red.«

 

V 4. členu(ZNDM-2) določa organ, ki nadzira državno mejo: »Za nadzor državne meje je pristojna policija.«

 

Skupaj s pojavom nezakonitih migracij, s katerimi se v občini Ilirska Bistrica srečujemo že nekaj let, se  je povečalo število vlomov predvsem v stavbe, ki jih naši občani uporabljajo zgolj občasno, kot so:vikendi, lovske koče in objekti, kijih krajani uporabljajo za shrambo svojih stvari. V pasu nekaj kilometrov ob državni meji se je po pripovedovanju domačinov  močno povečalo število nelegalnih odlagališč oblačil in obutve. Za omenjena odlagališča ne vemo, ali vplivajo na zdravje ljudi; prav tako ne vemo, kako vplivajo na okolje. Glede na dejstvo, da so opažena odlagališča na koridorjih, v katerih domačini opažajo večje skupine nezakonitih migrantov, obstaja velika verjetnost, da so povzročitelji ravno osebe, ki nezakonito prestopajo državno mejo.Po uradnih podatkih je policija v preteklem letu  na območju občine Ilirska Bistrica prijela več kot dva tisoč oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo, kar pomeni, da so se te osebe prosto gibale v notranjosti države. Poleg oseb, ki jih je policija prijela, prebivalci Brkinov poročajo o opažanjuvečjih skupin ljudi, ki se v večernih urah gibljejo v smeri občine Divača oziroma v smeri Italije,iz česar lahko sklepamo, da je v letu 2018  našo občinonezakonito prečkalo več tisoč oseb.Srečanja s skupinami tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo in jih občani srečujejo na območju celotne občine, povzročajo nelagodje in zaskrbljenost. Občani so prisiljeni spreminjati svoje ustaljene navade, kot so:zaklepanje domov v času krajše odsotnosti, sprehodi v naravi in zadrževanje na prostem v večernih urah. 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, do so občanom občine Ilirska Bistrica kršene vse pravice, ki nam jih zagotavlja ZAKON o nadzoru državne meje v svojem 2. členu, zato se strinjam s prizadevanji Civilne iniciative za varovano mejo.Obenem pozivam policijo, da v skladu s 4. členom ZNDM-2 začne ukrepati tako, kot ji veleva zakon v 2. členu.

 

Emil Rojc, župan

Na prejšnjo stran