Odprta pisma vladi v zvezi z načrtovano gradnjo sprejemno-registracijskega centra za migrante v Jelšanah

Objavljeno dne 01. april 2019

Odprto pismo vladni

SD

SPOŠTOVANI MINISTER BOŠTJAN POKLUKAR!

Na sestanku 9.10.2019 na Občini Ilirska Bistricaste občanomzagotovili, da bo  Ministrstvo za notranje zadeve zagotovilo učinkovito varovanje državne meje na območju občine Ilirska Bistrica.

Po neuradnih informacijah mejo na območju naše občine v dolžini približno 60 km varuje približno deset policistov na izmeno, kar pomeni, da lahko varujejo le prometnice, medtem ko je ostali večji del meje nezaščiten. Posledica tega je, da se tujci, ki so »izgubili vse dokumente razen mobilnega telefona«, predvsem v večernih urah v velikem številu sprehajajo po občini. V zadnjem času beležimo velik porast vlomov v objekte, ki jih občani le občasno uporabljajo za bivanje, kot so na primer lovske koče in vikendi. Nekateri od teh objektov so bili že večkrat zapored tarča  vlomov. Če so povzročitelji v preteklosti v objektih iskali predvsem hrano in oblačila, smo sedaj  priča razdejanju vključno z uničenjem stekel in pohištva. Ne samo da so skupine migrantov, ki se prosto sprehajajo,najverjetnejši povzročitelji škode, tudi med prebivalci, ki se nahajajo na njihovih že ustaljenih poteh, se pojavljata nelagodje in občutek strahu.

Kot sami dobro veste, preko meje med BiH in Hrvaško prihaja veliko število ilegalnih migrantov. Po uradnih podatkih jih naši policisti ujamejo približno deset tisoč letno in večino vrnejo naHrvaško.Zelo verjetno jih je še desetkrat toliko, ki jih naši policisti ne uspejo ujeti. Od ilegalnih migrantov, ki jih naši organi vrnejo Hrvatom, njihovi organi zahtevajo, da v določenem roku zapustijo državo.  Postavi se vprašanje, kam ti ljudje odidejo. Meja med Hrvaško in Madžarsko je neprodušno zaprta, torej na Madžarsko ne gredo. V izvorne države kot sta Pakistan in Alžirija tudi zagotovo ne. Če bi se vračali v BiH, bi se njihovo število tam enormno povečevalo, kar se tudi ne dogaja. Edina razlaga je, da ponovno poskušajo nezakonito prestopiti našo mejo. To dokazujejo tudi uradni podatki, ki govorijo, da so nekateri desetkrat in več poskušali prečkati mejo, preden so pri nas zaprosili za azil. Ravno tako je iz uradnih podatkov razvidno, da jih jeod približno 2800, ki so prinas zaprosili za azil, 2500 »izpuhtelo«.

Glede na povedano menimo, da vsem, ki so se odločili, da bodo preko Slovenije prišli v EU, to prej ali slej uspe, če ne ob prvem poskusu pa po desetem. Sprašujemo vas:»Ali se bo število ilegalnih prehodov meje zaradi postavitve sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane zmanjšalo in bomo posledično občani bolj varni?«

Odgovor je NE. Migrante boste le skoncentrirali na enem mestu, jih po končanem postopku vrnili v Hrvaško, od koder se bodo ponovno vrnili v Slovenijo. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da se nahaja načrtovana kapaciteta centra s približno 600 ležišči poleg naselja Jelšane z 250 prebivalci.Čeprav zagotavljate, da bo v primeru obratovanja center  dobro varovan in se pridržane osebe ne bodo mogle prosto gibati, smo neuradno izvedeli, da naj bi bil center varovan z 2,5 m visoko betonsko ograjo. Upamo, da se strinjate, da takšna ograja za mlade fante ne predstavlja omembe vredne ovire.

Postavlja se tudi vprašanje o smiselnosti »sizifovega dela«, ki ga Vlada RS oziroma vaše ministrstvo nalaga slovenskim policistom s tem, ko od njih zahteva, da tudi desetkrat ujamejo istega prebežnika in ga vrnejo naHrvaško, čeprav vsi zelo dobro vemo, da se bo vsakokrat vrnil v Slovenijo.Upamo, da se strinjate z našim mnenjem, da je takšno početje nerazumna potrata proračunskega denarja.

 

SPOŠTOVANI MINISTER,

naloga  policije, je varovanje državne meje v smislu, da se prepreči nezakonite prehode.Glede na veliko število migrantov, o katerih poročajo prebivalci iz osrčja Brkinov, menimo, da tega cilja slovenska policija trenutno ne dosega. Ravno tako ugotavljamo, da obljube o varovanju meje, ki ste jo dali na sestanku 9.10.2018 na Občini Ilirska Bistrica, ne izpolnjujete. S tem ne mislimo, da slovenski policisti delajo slabo. Prepričani smo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, vendar glede na njihovo število in pooblastila, ki jih imajo, od njih ni mogoče pričakovati več.

Ponovno vas pozivamo, da razmislite o smiselnosti vzpostavitve sprejemno-registracijskega centra v Občini Ilirska Bistrica in o posledicah, ki jih bo imela vaša odločitev za naše občane.

Čeprav v vašem dopisu št. 020-113/2018/10 Občini Ilirska Bistrica z dne 13.2.2019 navajate, da »stvari še vedno napačno razumemo in pogosto napačno interpretiramo«, vam zagotavljamo, da zelo dobro razumemo probleme, ki jih imajo naši občani z nezakonitimi migracijami. Prav tako zelo dobro razumemo, kaj pomeninekontroliran tok ljudi skozi turistična območja za občinsko gospodarstvo in kakšno sliko si bodo o tem prostoru ustvarili turisti, ki bodo vstopali v našo občino na mejnem prehodu Jelšane, kjer bo slovenska policija tik ob cesti za mrežo zadrževala nekaj sto ljudi.

Prepričani smo, da je dolgoročno mogoče problem migracij rešiti le s sodelovanjem med razvitimi državami in državami tretjega sveta, v katerih trenutno ljudje živijo v razmerah, ki jih civiliziran svet nebi smel dopustiti. Žal se o takšnem reševanju problema migracij v javnosti ne govori. Dokler Evropa in ostali razviti svet ne bosta odpravila vzroka migraciji na izvoru, vas pozivamo, da sprejmete  ukrepe za zaščito državne meje, ki bodo brezpogojno preprečevali nezakonito vstopanje v Slovenijo. V kolikor bo ta pogoj izpolnjen, bo odpadla potreba po vzpostavitvi sprejemno-registracijskih centrov kjer koli po državi.

Ob tem ponovno poudarjamo, kot smo v naši sredini že velikokrat izjavili, da je v naši občini dobrodošel vsakdo, ki pri nas zaprosi za bivanje na osnovi veljavnih dokumentov, in v primeru, da mu naša skupnost lahko zagotovi delovno mesto in prostor za bivanje. Ljudi, ki po rodu niso Slovenci in smo jih v našo občino sprejeli na omenjen način, je zelo veliko in z njimi uspešno sobivamo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 

Občinska organizacija SD Ilirska Bistrica

 

________________________________________________________________________________________________________

SLS

SLS PROTI POSTAVITVI SPREJEMNO-REGISTRACIJSKEGA CENTRA V JELŠANAH

Občinski odbor SLS Ilirska Bistrica odločno nasprotuje postavitvi sprejemno-registracijskega  centra za migrante v Ilirski Bistrici. Ob tem izražamo podporo novo ustanovljeni Civilni iniciativi za varovano mejo pri njihovih prizadevanjih za varovanje obstoječe schengenske meje v skladu z zakonom.Nerazumljivo in nesprejemljivo je, da kot lokalna skupnost nimamo  podlage v zakonu za izvedbo posvetovalnega referenduma o preverjanju, kaj si o tem centru mislijo in želijo občani.Starše naših otrok skrbi, da bi se s postavitvijo takega centra občutno zmanjšala varnost otrok in ostalih prebivalcev, ki so zaradi bolezni, onemoglosti ali drugih življenjskih težav slabše mobilni. Prepričani smo, da bi morali spremeniti svoj že utečen način življenja. Domačini si v večernihurah tako ne upajo več zapuščatisvojih domov, saj jih skrbi osebna varnost in varnost njihovega premoženja. Znani so nam pogosti primeri vlomov v domove, kar ima za posledico povzročitev večje materialne škode na objektih in opremi, tatvine hrane, osebnih predmetov in prevoznih sredstev. Dodatno zaskrbljenost lokalnega prebivalstva razumemo, saj bi ob tem prihajalo do povečanih možnosti konfliktov zaradi povsem različnih načinov življenja. Skrb zbujajoče je tudi vprašanje zavrženih odpadkov v naravi, higiene in zdravstvenega stanja migrantov. Dodatno nas skrbi način, kako se pripravljajo postavitve teh centrov po Sloveniji, saj se s prikrivanjem določenih podatkov,predvsem pa z izključevanjem lokalnih prebivalcev, sprožajo dodatni dvomi tudi o tem, ali gre za začasno postavitev centra ali pa se začasnost, kar se je že marsikdaj zgodilo, spremeni v dolgoročno stanje, česar pa si resnično ne želimo in ne podpiramo.

V SLS smo solidarni z begunci z vojnih območij, kot so matere z otroki in starejši. Po drugi strani pa odločno nasprotujemo odprtosti države za nezakonite migrante iz že prej omenjenih varnostnih razlogov. SLS bo tudi v bodoče podprla vse aktivnosti, ki bodo šle v smeri, da se v Ilirski Bistrici ne postavi sprejemno-registracijskega centra za migrante.

Občinski odbor SLS Ilirska Bistrica

 

 

________________________________________________________________________________________________________

NSI

SPOŠTOVANI PREDSEDNIK VLADE RS, MINISTER BOŠTJAN POKLUKAR IN OSTALI MINISTRI!

V stranki NSi Ilirska Bistrica smo s strani občanov v zadnjem času dobili kar nekaj informacij o naraščanju števila prehodov migrantov skozi vasi in samo mesto. Srečanja z migranti v ljudeh povzročajo strah, neprijetnost in nelagodje. Migrante je tako rekoč moč srečati povsod, saj hodijo po vsej občini in to kadar koli, tudi podnevi. Tako so občani v nenehnem strahu in se ne počutijo varne niti doma, kaj šele na prostem in v naravi, kjer je takih srečanj še več. Eden temeljnih ciljev stranke NSi je varnost državljank in državljanovi, ki je v zadnjem času pri občanih Ilirske Bistrice,pa tudi pri ostalih državljanih,  še kako oskrunjena. Občani so bolj ali manj prepuščeni sami sebi. Policija kljub klicu oziroma prijavi reagira prepočasi, saj je policistov na tem področju premalo,da bi zagotovili popolno varnost občank in občanovter hkrati opravljali svoje delo. Zato vas pozivamo, da zagotovite večje število ljudi, ki bodo varovali to področje –  ne samo mejo s Hrvaško ampak celotno občino.

Čeprav se zdi, da mediji pogosto zamolčijo, kaj se dogaja na širšem območju meje s Hrvaško, je med prebivalci občine popolnoma jasno, da se migracije dogajajo vsakodnevno in to v velikem številu. Skoraj ni dneva, da se nebi med prebivalci slišala vest o tem, kako so ujeli skupino migrantov. Pravzaprav občani trdijo, da to niso več migracije, kot smo jih bili vajeni v letih prvega migracijskega vala, ampak gre za organizirane združbe tihotapcev, ki imajo v občini določena mesta, kjer prevzemajo oziroma odložijo migrante za nadaljnji prevoz. Na teh mestih si migranti postavijo nekakšen tabor, dobijo iz neznanih virov obleke in pripomočke za osebno higieno, hrano ipd. Tako so v občini nastala divja odlagališča predvsem na zasebnih zemljiščih. Domačini in lastniki zemljišč, kjer so taka odlagališča, poskušajo to nesnago očistiti, ampak se obenem bojijo, da bi se z nepravilnim ravnanjem s temi smetmi  poškodovali ali nalezli bolezni, ki jih lahko prinašajo ti ljudje. Prav zato se sprašujemo, kdo bo nosil odgovornost za te stvari. Kdo bo čistil gozdove, polja ipd.? Menimo, da bi morali biti lastniki teh parcel razbremenjeni te odgovornosti in bi za to morala poskrbeti država.

Kot vemo, je bilo v preteklih tednih kar nekaj govora o ponovnem vprašanju glede registracijskega centra za migrante v vasi Jelšane. Naj takoj na začetku povemo, da takemu načinu zadrževanja migrantov v naši občini in samemu centru za migrante ostro nasprotujemo! Zopet bi želeli poudariti varnost vaščanov Jelšan in ostalih občanov. Ali je sploh primerno, da se tak center gradi v neposredni bližini vasi? Bo poskrbljeno za dodatno varnost občanov? Kako se bo zagotavljalo dodatno varovanje ljudi in lastnine? Ali bo dovolj poskrbljeno za varnost, da ti ljudje ne bodo prosto prehajali skozi predvideno ograjo migracijskega centra? Je država pripravljena poskrbeti za zadostno število zdravstvenega kadra, ki bo oskrbovalo te ljudi, saj občani vemo, da bi nam dodatna obremenitev zdravstvenega kadra ilirskobistriškega zdravstvenega doma odtegnila pravico do zdravnika?

Iz različnih virov je moč ugotoviti, da so migranti, ki prihajajo v našo državo bolj ali manj mlajši moški na vrhuncu svoje moči. Zavedamo se, da so sposobni takšnih in drugačnih kaznivih dejanj. Kot se sliši iz medijev, so nasilje in kriminalna dejanja med samimi migranti in nadljudmi, ki jih migranti na svoji poti srečujejo, v porastu, zato poudarjamo in si želimo, da bi našim državljanom omogočili dostojno življenje brez strahu. Vsako kršitev in kaznivo dejanje je potrebno obravnavati takoj in kršitelja naših zakonov (tudi nepravilnega prečkanja meje) takoj izgnati iz države. Varnost naših občanov je za nas na prvem mestu in zanjo bomo naredili vse. Nenazadnje nam varovanje naše meje omogoča evropska zakonodaja.Menimo, da je prehajanje meje ali ozemlja države zakonsko določeno, kar naj bi veljajo za vse enako.  V kolikor je prehajanje meje ugotovljeno kot nelegalno, ga je potrebno primerno kaznovati.

Spoštovani predsednik Vlade RS in ostali nagovorjeni, šeenkrat vas pozivamo na premišljeno ravnanje pri postavitvi registracijskega centra za migrante, saj ta ne bo negativno vplival le na našo občino temveč tudi na našo državo in njen ugled; da poskrbite za večjo varnost občanov Ilirske Bistrice in njihovo dostojno življenje.Želimo si tudi boljše komunikacije in osveščanja s strani državne politike ter vzpostavitve enotnega mnenja.

 

Občinski odbor NSi Ilirska Bistrica

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

SDS1

IZJAVA OO SDS ILIRSKA BISTRICA O NAMERI VLADE RS, DA NA MEJNEM PREHODU JELŠANE POSTAVI SPREJEMNO-REGISTRACIJSKI CENTER ZA MNOŽIČNE ILEGALNE MIGRANTE

Občinski odbor SDS Ilirska Bistrica nasprotuje vladni nameri, da se v naši občini na mejnem prehodu Jelšane (ali na kateri koli lokaciji v naši občini) zgradi sprejemno-registracijski center, ki bo služil oskrbi in integraciji migrantov ter »poskrbel tudi za primer večjega prihoda pribežnikov«, kot je zapisala direktorica Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojca Špec Potočar v pismu, ki ga je naslovila na župana Občine Ilirska Bistrica, 22. 8. 2018.
 
Obrazložitev:
Občani Ilirske Bistrice ugotavljamo, da se je z ilegalnimi množičnimi migracijami drastično poslabšala kvaliteta našega bivanja. Ugotavljamo, da se ne počutimo več varne, saj se migranti dnevno pojavljajo v naši bližini. Po naših gozdovih in sprehajalnih poteh za sabo puščajo večjo količino odpadkov in smeti, ponošenih oblek, spalnih vreč, pločevink in konzerv, plastičnih vrečk in steklenic. Vsi ti odpadki so nevarni tudi z vidika zdravstvene varnosti prebivalcev in vira pitne vode. V oči bodejo tudi določeni predmeti izrazitih barv, npr. modre, ki se jih od daleč vidi in so verjetno oznake na poti migrantov. V tem času se je na naši meji razvila tudi prava trgovina z ljudmi. Kriminalne združbe so v ilegalnih migracijah našle nov vir zaslužka, mi, prebivalci teh krajev, pa smo tako ostali na milost oziroma nemilost prepuščeni državi oziroma samim sebi. Migranti se sredi belega dne sprehajajo po naših vaseh; opaženi so bili tudi na Pivškem. Postajajo vedno bolj drzni, saj prihajajo trkat na naša okna; prosjačijo za hrano, vodo in obleke. Znani so primeri, ko so v popoldanskih urah prišli v domove – v nekem primeru v času, ko je bila doma samo manjša šoloobvezna deklica, ki je čakala, da se starši vrnejo iz službe. V zadnjem letu so začeli vdirati tudi v opuščene hiše in druga gospodarska poslopja, vikende in lovske koče. Za seboj puščajo veliko razdejanje. Večinoma gre za mlajše moške.  Nekateri imajo kljub mladosti za seboj tudi do devet let bojevanja. Policijske patrulje so postale vsakodnevna praksa. Pogosto tulijo sirene, območje ob meji preletavajo helikopterji, ponoči na vasi v en glas lajajo psi … To so pojavi, ki jih opažamo v zadnjih dveh letih in so naše bivanje v naravi in miru spremenili v napetost ter neprestano oprezanje za nevarnostmi.

Razočarani smo nad vladnimi službami, ki so našim občanom prepovedale posvetovalni referendum o načrtovanem registracijsko-sprejemnem centru na mejnem prehodu Jelšane. Menimo, da je s tem kršena ustavna pravica svobode govora, izražanja volje in odločanja. Svetovalni referendum je legalen in legitimen, pravzaprav nujen, saj bi ljudje v tem kaotičnem času, ki ni zajel samo Slovenije temveč celo Evropo, imeli občutek, da lahko soodločajo o izjemno pomembnih vprašanjih, kot so množične ilegalne migracije, ki so jih dobili kar na svoja dvorišča. Zaupanje v državne institucije in vlado bi se zaradi zelene luči posvetovalnemu referendumu v tej zadevi bolj okrepilo. Tako pa imamo občani občutek, da državi ne gre zaupati, saj smo šele iz medijev izvedeli za njeno namero, da zgradi objekt za migrante v naši občini; posvetovalni referendum – to zadnjo demokratično pravico občanov – je vlada gladko zavrnila; obrambno-varnostni in policijski ukrepi pa se v zadnjih letih niso bistveno izboljšali ampak ravno nasprotno. Kot je slišati, so varnostne službe zaradi obilice dela tik pred kolapsom. Samo vprašamo se lahko, kaj bi se zgodilo, če bi se napovedi uresničile in bi več tisoč migrantov, ki jih zaenkrat še zadržujejo v Bosni in Hercegovini, pritisnilo na naše meje.

Zavedamo se, da je vprašanje množičnih migracij večplastno in od vladnih organov ter njenih ministrov zahteva veliko angažiranosti, energije, poguma in odločnosti. Tudi večina drugih evropskih držav je v enakem oziroma podobnem položaju. Velikokrat pa je tako, da čas pokaže, da najlažja izbira, ni najboljša. Evropski politiki pogosto prav v zvezi z ilegalnimi migracijskimi tokovi spreminjajo svoje odločitve, saj je v nekaterih okoljih že mogoče videti, da so migracije tega tipa (množične in ilegalne) prinesle veliko več problemov kot pozitivnih stvari.

OO SDS Ilirska Bistrica podpira ustanovitev Civilne iniciative za varovano mejo, ki bo zagovarjala interes občanov in koordinirala vse potrebno, da se zagotovi varnost občanov, premoženja in narave.

                                                                                   

                                                                        Občinski odbor SDS Ilirska Bistrica

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Lista SVEŽI

PROTIVZPOSTAVITI SPREJEMNO-REGISTRACIJSKEGA CENTRA ZA MIGRANTE IN ZA VARNOST LJUDI V NAŠI OBČINI

 

Spoštovane občanke in občani!

Glede na govorice in (ne)uradne informacije o tem, da naj bi se na območju mejnega prehoda Jelšane izvajale aktivnosti za vzpostavitev oziroma gradnjo sprejemno-registracijskega centra, namenjenega registraciji in najbržtudi namestitvi ilegalnih migrantov v primeru prihoda večjega števila ljudi. V Listi SVEŽI menimo, da niti mejni prehod Jelšane niti katero koli drugo območje v Občini Ilirska Bistrica niso primerni za vzpostavitev takšnega centra, zato nameram v tej smeri odločno nasprotujemo.

V Listi SVEŽI smo predlagali in podpirali namero o tem, da se izvede svetovalni referendum, na katerem bi se občanke in občani naše občine izrekli o tem, ali  podpirajo namero države, da se v naši občini vzpostavi takšen center. Menimo namreč, da je izrekanje ljudi preko najvišje oblike demokratičnega odločanja, torej neposredno na referendumu, najvišja oblika demokracije. V skladu s 3. členom Ustave Republike Slovenije ima v naši državi oblast ljudstvo, pri čemer to oblast izvršuje neposredno, med drugim tudi v obliki izrekanja na referendumih. Služba vlade za lokalno samoupravo jepodala mnenje, da predlagani svetovalni referendum naj ne bi bil zakonit, ker naj bi bil v nasprotju s 46.b členom Zakona o lokalni samoupravi, saj naj bi migracijska politika spadala v pristojnost države in ne posamezne občine. Kljub temu v Listi SVEŽI menimo, da je takšno stališče in s tem poskus preprečitve neposrednega  izrekanja  ljudi na referendumu grobo poseganje v njihove ustavne in hkrati človekove pravice, spoštovanje katerih je temelj sodobne družbe. Upamo, da bo Upravno sodišče Republike Slovenije ob presoji zakonitosti svetovalnega referenduma svojo odločitev podalo tudi z vidika temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki bodo po našem mnenju kršene v primeru preprečitve izvedbe referenduma.

V Listi SVEŽI pozdravljamo in podpiramo tudi pobudo za ustanovitev Civilne iniciative za varovano mejo, katere namen in poglavitni cilj je, da od države in pristojnih organov zahteva izpolnjevanje zakonskih dolžnosti, in sicer da ustrezno varuje državno in hkrati tudi schengensko mejo na južni strani naše občine, kar bi morala država izvajati že brez opozoril. V kolikor bo država izpolnjevala in izvrševala svoje pristojnosti v skladu z zakonom, tudi do nelegalnih prehodov državne meje ne bo prihajalo, kar posledično pomeni, da tudi potrebe po vzpostavitvi sprejemno-registracijskega centra ne bo. 

Upamo, da je dvakrat potrjeni sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o razpisu svetovalnega referenduma in ustanovitev Civilne iniciative za varovano mejo ter vsa opozorila in argumenti o problematiki nezadostnega varovanja državne meje in o problematiki vse večjega števila nenadzorovanih ilegalnih prehodov države meje v naši občinizadostni pokazatelj Vladi RS, da se bodo aktivnosti v smeri vzpostavitve sprejemno-registracijskega centra v Jelšanah končale in se bo upoštevala volja ljudi.

Na koncu dodajamoše nasvet Vladi RS,  naj bolj kot s hitenjem z vzpostavitvijo sprejemno-registracijskega centra pohiti z aktivnostmi, usmerjenimi v vzpostavitevnujno potrebne avtocestne povezave z našo občino.

 

LISTA SVEŽI

Na prejšnjo stran