TRNOVO ŽE NESTRPNO PRIČAKUJE NOVO ŠPORTNO DVORANO – TEMELJNI KAMEN JE POSTAVLJEN

Objavljeno dne 22. april 2022

V dveh letih bo ob »stari šoli« zrasel moderen športni objekt; prenovljena bo tudi šolska kuhinja z jedilnico. Celoten projekt je ocenjen na 8.793.760 evrov: 2.300.000 evrov bo zagotovila država, 6.445.082,50 evrov bo prispevala Občina Ilirska Bistrica.

Odkritje temeljnega kamna oš dk17

»Ko sem izvedela, da potrebujete novo, veliko športno dvorano, da boste najboljši športniki, ki boste vzdrževali moto »zdrav duh v zdravem telesu« in v zdravi glavi, smo se skupaj usedli in poiskali način, ki danes že zagotavlja, da boste najkasneje čez dve leti trenirali in bili športno aktivni v novih prostorih. Pa ne le v sklopu šole temveč tudi izven šole. To možnost bodo imeli tudi vaši starši, stari starši in tisti najmlajši, ki so sedaj še v vrtcu. Prekrasen kraj kot je Ilirska Bistrica bo dobil eno najlepših športnih dvoran v celi državi. In prav je tako, saj sta znanje in zdravo ter močno telo  tisti dve stvari, ki nam ju nihče ne more vzeti. Naše znanje in naše telo sta močna le toliko, kolikor se sami zavzemamo za to. Nihče se ne more učiti namesto nas in nihče ne more trenirati in biti uspešen v športu namesto nas. Kar pa mi lahko naredimo in tudi moramo narediti, je, da vam pri tem pomagamo. Učiteljice in učitelji z znanjem, država pa z županom in sodelavci na ta način, da vam omogočimo najboljše možne prostore in pa pogoje, da znanje in šport osvajate z lahkoto,« je zbranim otrokom ob odkritju temeljnega kamna življenjske modrosti položila na srce ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, ki je za projekt izgradnje trnovske telovadnice rezervirala 2,3 milijona evrov.

Odkritje temeljnega kamna Športna dvorana OŠ DK Ilirska Bistrica

 

 

Da izgradnja nove športne dvorane in razširitev pomožnih prostorov občutno pripomoreta k dvigu življenjskega standarda v bistriški občini je izpostavil tudi bistriški kandidat za poslanca v državnem zboru Borut Rojc: »Otroci so naša prihodnost in prav je, da poskrbimo za naše vzgojno-izobraževalne ustanove, saj smo le z urejenimi šolskimi prostori konkurenčni ostalim občinam in regijam. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da se bo podeželje razvijalo in bo postajalo še privlačnejše za bivanje mladih družin.  Razširitev šolskih prostorov in zgradnja sodobne telovadnice sta prav gotovo dva pomembna koraka k temu. Šolska vzgoja namreč vpliva na razvoj mlade generacije in ji pomaga razviti odnos do športa in zdravega življenja. Šport druži mlade, jih oblikuje v odgovorne posameznike, ki so vpeti v družbo in kar je bistvenega pomena: odvrača mlade od različnih zasvojenosti in odklonskih dejanj. Šport je pomemben dejavnik v življenju posameznika, saj pripomore k zdravemu življenjskemu slogu. Zdrav življenjski slog pa človeku pomaga do kakovostnega bivanja in večjega življenjskega zadovoljstva. In to je cilj vseh nas, da smo občanke in občani v svoji občini zadovoljni in si v njej ustvarimo pogoje za lepo življenje.«

 

Župan Emil Rojc in občinska uprava so v zadnjih letih odlično poskrbeli za vzgojno-izobraževalne ustanove v občini in tako poskrbeli, da se najmlajši vzgajajo in šolajo v modernih prostorih, ki ustrezajo vsem modernim standardom učnega procesa. »V bistriški občini smo v preteklosti vzorno poskrbeli za naše učenke in učence, saj smo zgradili nov šolski objekt v Podgradu in funkcionalna prizidka k šolama v Kuteževem ter v Knežaku, v novi zgradbi ob Osnovni šoli Antona Žnideršiča pa je zaživel tudi Vrtec Jožefe Maslo. Svojo odločitev, da pomagamo najmlajšim pri zagotovitvi vseh pogojev za celovit izobraževalni proces, bomo okrepili še z izgradnjo nove telovadnice v Trnovem, za katero bo  6.445.082,50 evrov prispevala Občina Ilirska Bistrica. V kratkem pa začenjamo tudi z investicijo v Športni park Trnovo, ki bo služil vsem športnim potrebam in željam občank in občanov, ki bodo s športom poskrbeli za svoje zdravje,« je uspešne občinske projekte v vzgoji in izobraževanju ponosno strnil župan Emil Rojc. 

 

Dotrajano telovadnico bo zamenjala moderna športna dvorana; šolarje bosta razveselili tudi nova kuhinja in jedilnica

 

Obstoječa in dotrajana telovadnica ob Osnovni šoli Dragotina Ketteja, ki šteje že skoraj šest desetletij, žal že dolgo ne ustreza izvajanju kakovostnih učnih vsebin; pesti jo tudi občasno zamakanje meteorne in talne vode.

 

Stara šola, kot Bistričani imenujejo osnovno šolo v Trnovem, bo z izgradnjo nove večnamenske športne dvorane pridobila moderen objekt, ki bo učenkam in učencem ter njihovim športnim pedagogom zagotavljal kakovostno izvajanje športne vzgoje. Nova večnamenska dvorana bo imela tri etaže. V pritličju se bo nahajala garažna hiša s 46 parkirnimi površinami, v nadstropju pa je predvidena športna dvorana za 560 gledalcev v parterju, na izvlečnih tribunah pa bo še dodatnih 240 sedišč.

V podaljšku prizidka šolske kuhinje je na nivoju obstoječega terena predvidena dodatna učilnica za dodatno strokovno pomoč in manjkajoče shrambe kuhinje s podaljškom obstoječe jedilnice. Ob severnem požarnem stopnišču sta dodana shramba za orodje in prostor za energetiko.

Zelene površine se bo v največji možni meri ohranilo, odstranjena drevesa pa se bo nadomestilo z novimi. Med objekti različnih dejavnosti se bo vzpostavilo zeleni pas in zasadilo nova drevesa, odstranjene zelene površine pa se bo deloma nadomestilo tudi z zeleno streho telovadnice.

Gradbena dela se pričnejo ob koncu šolskega leta

Obstoječo telovadnica dimenzije 27,10 m × 12,90 m × 6,10 m s spremljevalnimi prostori in delom garaže Reševalne postaje Ilirska Bistrica se bo porušilo v času poletnih počitnic. Gradnja nove športne dvorane, ki bo služila šolarjem, športnikom in rekreativcem, pa bo z dimenzijami 20 m × 43 m × 15 m razveselila tudi številne obiskovalce kulturnih prireditev, ki bodo dočakali težko pričakovano večjo dvorano za koncerte in ostale organizirane dogodke. 

Sanje se uresničujejo

Kot je dejala pomočnica ravnateljice na Osnovni šoli Dragotina Ketteja bo nova športna dvorana predstavljala velik napredek tako za šolarje kot za zaposlene, saj se pomena gibanja za dobro počutje na šoli vsi dobro zavedajo: »zato se naša šola vključuje v projekte, ki spodbujajo gibanje. To je v zadnjih letih ena izmed prednostnih nalog šole. Danes se začenjajo uresničevati naše dolgoletne sanje.«

Odkritje temeljnega kamna oš dk1.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano3.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano2.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano1.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk2.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk3.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk4.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk6.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk5.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk7.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dkEmil Rojc.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk8.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk10.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk12.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano5.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano6.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano8.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano7.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk11.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk9.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk13.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk14.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk16.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk15.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk17.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk18.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk19.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk20.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk22.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk23.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano10.JPGOdkritje temeljnega kamna oš dk TadejMorano9.JPG

 

Foto: Foto atelje Maraž in Tadej Morano

 

Na prejšnjo stran