Pojasnilo Občine Ilirska Bistrica glede odmere Nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) za objekte namenjene opravljanju verskih dejavnosti

Objavljeno dne 09. november 2022

Občina Ilirska Bistrica pojasnjuje, da je obveznost nastala na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-11/16-29 z dne 17. 9. 2020.

Občine smo  s strani Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije in Finančne uprave Republike Slovenije prejele usmeritve iz katerih izhaja, da moramo NUSZ skladno z navedenimi pravnimi podlagami zaračunati tudi za objekte namenjene opravljanju verskih dejavnosti.

V kolikor Občina Ilirska Bistrica kljub temu, da je seznanjena s spremembo obračuna NUSZ na osnovi odločbe Ustavnega sodišča RS, tega ne bi upoštevala, bi to pomenilo oškodovanje Občinskega proračuna in odškodninsko odgovornost župana zaradi protipravnega delovanja.

Naknadno smo bili obveščeni, da so si občine omenjeno odločbo Ustavnega sodišča različno razlagale in temu ustrezno tudi obračunale NUSZ. Nekatere so obračun opravile letos, nekatere to nameravajo storiti v naslednjem letu, nekatere temu nasprotujejo.

Seveda iz izkušenj o neenotnih razlagah sodne prakse, ki smo jih imeli  v preteklosti, dopuščamo možnost drugačne razlage drugostopenjskega pritožbenega organa, na katerega smo napotili župnije iz naše občine. V kolikor bo drugostopenjski organ pritožnikom ugodil, bomo odločitev seveda spoštovali.

Na prejšnjo stran