11. Državno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči

Objavljeno dne 13. marec 2017

V soboto, 18. marca 2017 ob 9. uri, bo na Osnovni šoli Dragotina Ketteja potekalo 11. državno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči.

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj v šolskem letu 2016/2017 organizira 11. državno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči. Preverjanje je namenjeno učencem predmetne stopnje osnovnih šol v Republiki Sloveniji.

Državno preverjanje je razpisano na podlagi letnega programa dela Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj za leto 2017, skladno s programom dela 56 območnih združenj Rdečega križa Slovenije in programi dela osnovnih šol, ki se prijavijo k sodelovanju ter na osnovi dogovora z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Preverjanje je tudi sestavni del programskih aktivnosti na osnovi katerih je Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj meseca junija 2008 pristopil k podpisu Evropske listine o varnosti v cestnem prometu.

Državno preverjanje poteka v obliki preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči na lokalni, regijski in državni ravni. Za celotno izvedbo državnega preverjanja skrbi delovna skupina za pripravo in izvedbo preverjanja pri Rdečem križu Slovenije – Zvezi združenj, za izvedbo lokalnega in regijskega preverjanja pa skrbijo območna združenja Rdečega križa.

Preverjanje obsega teoretični in praktični del preverjanja usposobljenosti. Teoretični del obsega 25 vprašanj iz prve pomoči (test A in test B) in 10 vprašanj o gibanju Rdečega križa (test A). Pri praktičnem delu pa se preverja znanje iz nudenja prva pomoči pri oskrbi izbranih primerov poškodb.

Osnovnošolsko ekipo prve pomoči sestavlja pet članov (vodja + 4 člani). Ekipa deluje kot ekipa in ne več po principu dveh trojk, prijavi pa lahko tudi do največ 2 rezervna člana, ki se po potrebi vključita v preverjanje. Na preverjanju se sestava ekipe brez predhodne najave lahko spremeni pred pričetkom nove delovne točke (menjava z rezervnimi člani). Ekipo lahko spremlja tudi fotograf/snemalec, če se ga prijavi ob registraciji. Ekipo pripravlja in vodi učitelj oziroma mentor krožka prve pomoči, ki je opravil vsaj 8-urni tečaj iz prve pomoči v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in se udeležil 5-urnega praktičnega usposabljanja za obvladovanje izbranih primerov nudenja prve pomoči.

Na lokalnem preverjanju pričakujemo naslednje ekipe:

  1. OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
  2. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
  3. OŠ Jelšane
  4. OŠ Podgora Kuteževo
  5. OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
  6. OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad
  7. OŠ Toneta Tomšiča Knežak

ČAS

AKTIVNOSTI

LOKACIJA

ob 8. uri

Prihod organizacijske in tehnične ekipe.

na OŠ Dragotina Ketteja

ob 8.30 uri

Prihod ekip, verifikacija, žrebanje vrstnega reda ekip in zbor

Pozdravni nagovori in predstavitev pravil preverjanja

  na modrem hodniku

od 9.30 do 10.05 ure

Pisno preverjanje teoretičnega znanja  - prve tri ekipe (od I. do III.)

Po zaključku pisnega dela gredo tri ekipe na  MALICO

Pregled pisnih izdelkov in vpis doseženega števila točk v tabelo

 

v učilnici na zelenem hodniku

od 9.30 do 10.05 ure

Praktično preverjanje znanja - preostale štiri ekipe (od IV. do VII.)

Po zaključku praktičnega dela gredo štiri ekipe na MALICO

Vpis doseženega števila točk na praktičnem delu v tabelo

 

 

v učilnicah na zelenem hodniku

od 10.30 do 11.15 ure

Praktično preverjanje znanja prvih treh ekip ( od I. do III.)

Vpis doseženega števila točk na praktičnem delu v tabelo

 

 

v učilnici na zelenem hodniku

od 10.45 do 11.20 ure

Pisno preverjanje teoretičnega znanja  štirih ekip ( od IV. do VII.)

Pregled pisnih izdelkov in vpis doseženega števila točk v tabelo

 

v učilnicah na zelenem hodniku

 

Zbor udeležencev, razglasitev rezultatov, podelitev medalj in priznanj

Zaključek preverjanja

 

na modrem hodniku

Pripravila: Jožica Vidmar, sekretarka        

Strokovna vodja preverjanja: Dr. Andreja Vinšek  Grilj                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Na prejšnjo stran