Zaključek leta na Ljudski univerzi

Objavljeno dne 01. januar 2018

Ljudska univerza Ilirska Bistrica je zaključila uspešno in produktivno leto 2018.

Ljudska univerza Ilirska Bistrica je zaključila uspešno in produktivno leto 2018.

V okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence (TPK)smo v lanskem letu izvedli štiri50-urne brezplačne tečaje. Ciljna skupina udeležencev so zaposleni.Prednost imajo starejši od 45 let. Iz analize potreb zaposlenih v notranjsko-primorski statistični regiji je razvidno, da je v regiji kar 54,9% ljudi z dokončanim srednješolskim izobraževanjem brez nadaljnjega šolanja.Vsi programi so zasnovani tako, da v čim večjem obsegu razvijajo in krepijo temeljne poklicne kompetences poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Cilj je izboljšati kompetence, ki jih ciljna skupina potrebuje zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Tečaji, ki smo jih izvedli v okviru projektaTPK, so:Računalniška pismenosti za odrasle, Računalniško-digitalno opismenjevanje, UŽU – Beremo in pišemo skupaj … Skupno se je naših brezplačnih tečajev udeležilo preko petdeset oseb. Sodelovali smo tako s posamezniki kot s podjetji, ki se zavedajo pomembnosti izpopolnjevanjain izobraževanja svojega kadra. Podjetje na ta način pridobiva na konkurenčnosti, saj mu strokovno nepodkovan posameznik dolgoročno predstavlja breme.

V lanskem letu so potekale tudi tri skupine študijskih krožkov, kjer so se udeleženci izobraževali in se udeleževali športa ali učenja slovenskega jezika tergradili na skupnih vrednotah. Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja odraslih, ki temelji izključno na posameznikovem interesu. Njihov namen je boljša dostopnost učenja in razvijanje komunikacije ter lastnih interesov.

V sklopu projektaISIO‒informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih – smo svetovali  in informirali preko 300 posameznikov. V okviru projekta odraslimbrezplačno svetujemo pri odločanju zavključitev v vse vrste izobraževanj, informiramo o izobraževalni ponudbi, pomagamo izbrati ustrezen program in nudimo pomoč pri učenju pred, med in po izobraževanju.

Navedeni programi so bili financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, zato so bili za uporabnike brezplačni.

 

Ljudska univerza Ilirska Bistrica

Na prejšnjo stran