Balinarski klub Ilirska Bistrica

Objavljeno dne 10. marec 2017

Balinarski klub Ilirska Bistrica je bil ustanovljen leta 1975 in v istem letu je kot investitor pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo 4 steznega balinišča. V naslednjih letih vse do leta 2004 je klub deloval pod različnimi sponzorskimi imeni.

Leta 1987 se je klub uvrstil v 2. državno ligo in od takrat naprej tekmuje v državnih ligah.

Po osvoboditvi se je klub uvrstil v Super ligo in v njej nastopal tri leta. Liga je bila v spomladansko-jesenskem delu, s prehodom lige v zimski del  pa klub ni več izpolnjeval pogojev za nastopanje v ligi.

Balinarski klub Ilirska Bistrica uspešno nastopa v 1. ligi in skrbno vzdržuje balinišča. V okviru kluba delujejo 3 klubske ekipe, in sicer invalidi, upokojenci,  občasno pa tudi ženske. Klub zgledno vzdržuje in skrbi za zgradbo, ki je deloma namenjena klubu, drugi del pa se po potrebi nameni tudi ostalim športom.

Korektno sodelujemo z občinsko upravo in še posebej z županom, ki ima razumevanje za potrebe ter probleme kluba, za kar se mu javno zahvaljujemo.

Klub je v zadnjem času formiral kvalitetno ekipo, ki bi lahko nastopala tudi v super ligi. Del ekipe Balinarskega kluba Ilirska Bistrica je namreč postal igralec Martin Zdauc. Gre za igralca najvišjega ranga, ki je v prejšnjih sezonah nastopal v I. najboljši ligi v Italiji in na Hrvaškem. Martin Zdauc, nova zvezda bistriškega balinanja, bo v klubu ostal najmanj do konca leta 2019.

balinarski klub1.jpg

Martin Zdauc, eden od najboljših balinarjev v Sloveniji.

balinarski klub3.jpgbalinarski klub2.jpg

Na prejšnjo stran