Jesenski razgledi, ki ne razočarajo

Objavljeno dne 27. oktober 2017

Turno-kolesarski odsek Planinskega društva Snežnik je sredi oktobra organiziral kolesarski izlet po Volovji Rebri oziroma Gurah, kot temu slikovitemu predelu na robu Snežniške planote pravimo domačini.

kolesarji jesenski razgledi Volovja reber

»Gure ali Volovja Reber je eden najlepših predelov naše občine, znan po pestrosti naravnih in živalskih vrst ter številnih poteh, ki vodijo čezenj. Pokrajina se skozi letne čase močno spreminja, jeseni pa je povsem v znamenju zlato-rumene barve v katero se oddajo nepregledni travniki,« je razloge za izbiro trase pojasnil turno kolesarski vodnik Simon Špilar, ki je turo odvodil v spremstvu še dveh vodnikov, Mateja Kreblja in Lovrenca Golleta. 

Izleta se je udeležilo sedemnajst kolesarjev in kolesark, pot pa nas je od izhodišča na Črnih njivah vodila po makadamskih in kolovoznih poteh mimo Milanke na Veliko Milanjo, s 1099 metri nad morjem najvišjo točko našega izleta. Od tam smo se spustili na Sela in nato nazaj na Črne njive.

Udeleženci so med potjo na poljuden način izvedeli veliko zanimivih informacij. Predvsem smo vodniki dali poudarek na edinstvenosti pokrajine, živalskih in rastlinskih vrstah ter ostalih geografskih značilnostih. Nekaj besed smo spregovorili tudi o sistemu utrdb italijanskega Alpskega zidu ter Bistriškem fosilnem plazu. Udeleženci so bili nad videnim in slišanim navdušeni.

»Po besedah ostalih udeležencev bi bila izvedba težko boljša, saj so bili vsi na koncu nasmejani in dobre volje,« je vzdušje po izletu opisal Krebelj.

Gorsko kolesarstvo je ena izmed turističnih panog, ki širom sveta dobiva na vse večji veljavi. Zaradi svoje trajnostne naravnosti jo kot eno izmed ključnih področij razvoja (eko) turizma priznava tudi Slovenija. Velike korake v tej smeri dela tudi občina Ilirska Bistrice, ki je temelje razvoju postavila s pripravo »Strategije razvoja kolesarskega turizma.« 

Simon Špilar

Na prejšnjo stran