KOLESARSKI IZZIV Z ROBERTOM JENKOM

Objavljeno dne 22. april 2021

Ker se kolesarski turizem v Ilirski Bistrici vedno bolj razvija in ker imamo v občini številne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, vas izzivamo, da nas spremljate tudi na kolesu!

KOLESARSKI IZZIV Z ROBERTOM JENKOM

V TIC Ilirska Bistrica nadaljujemo z izzivi, sledeči bodo kolesarsko obarvani. Pomladansko vreme kar kliče po tem, da iz kleti, kolesarnic in drugih prostorov izbezamo naša kolesa in jih odpeljemo na sveži zrak. V TIC Ilirska Bistrica smo v sodelovanju z najbolj prepoznavnim bistriškim kolesarjem Robertom Jenkom pripravili Kolesarski izziv. Če smo v zimskih mesecih raziskovali našo občino z avtomobili in peš, bomo v tem izzivu spodbujali kolesarjenje po določenih odsekih oziroma trasah po naši občini. Poleg spoznavanja kolesarskih tras širom naše razgibane občine, vam bo Robi postregel tudi z napotki kako vzdrževati svoje kolo in kako se pravilno fizično pripraviti na začetek kolesarske sezono. Tudi tokrat ne bo ključno zmagati, ampak sodelovati!

Kako lahko v izzivu sodeluješ?

V izzivu lahko sodelujejo čisto vsi, ki radi kolesarijo. Z Robertom Jenkom smo pripravili nekaj kolesarskih izzivov, ki jih bomo objavili vsak drugi petek, kjer bomo poleg nasvetov razkrili traso, ki jo boste morali prevoziti. V kolikor se vam bo zdela katera od tras prezahtevna, si jo lahko prilagodite svojim zmožnostim.  

  • Vaša naloga je, da si ogledate video in se s kolesom odpravite po kolesarski poti, ki vam jo predlaga Robi!
  • Med potjo ustvarite fotografijo (ali video) in nam jo do objave naslednjega kolesarskega izziva pošljite na info@tic-ilbistrica.si!
  • Lahko jo tudi objavite na svojem profilu in nas označite! Po vsakem kolesarskem izzivu bomo izžrebali nekaj nagrajencev, ki bodo prejeli privlačno vrečko presenečenja!

 

 

 

Pravila in pogoji za nagradno igro Kolesarski izzivi z Robertom Jenkom

1. člen

(Splošne določbe)

Nagradno igro organizira Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica, v nadaljevanju TIC Ilirska Bistrica.

2. člen

(Pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Udeleženci_ke nagradne igre sami_e krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • mobilni dostop do spleta,
  • strošek prenosa podatkov preko spleta,
  • posedovanje kolesa,
  • posedovanje pametnega mobilnega telefona.

3. člen

(Pravila nagradne igre)

Nagradna igra poteka med vključno 16. 4. in vključno 4. 6. 2021.

4. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec_ka sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

5. člen

S prevzemom nagrade podaja sodelujoči_a nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca_ke za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

6. člen

(Nagrade)

Sodelujoči_e so seznanjeni_e z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Vrednosti posamezne nagrade so nižje od 42 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrada v nagradni igri za zmagovalca_ko  so praktične nagrade. Po vsakem kolesarskem izzivu bomo izžrebali nekaj nagrajencev.

7. člen

(Rezultati nagradne igre)

Izziv traja med vključno 16. 4. in vključno 4. 6. 2021. Organizator bo najkasneje v 7 dneh po zaključku izziva, torej do 11. 6. 2021, objavil na svoji spletni strani in ostalih komunikacijskih kanalih zmagovalce_ke  izziva.

Organizator bo nagrajence_ke o nagradi obvestil preko elektronskega naslova, ki so ga posredovali_e ob prijavi. Nagrajenci_ke imajo od obvestila o nagradi 30 dni časa za prevzem le-te. Nagrada se prevzame na sedežu organizatorja TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica.

8. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca_ke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci_ke posredovali_e, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

9. člen

(Končne določbe)

Udeleženci_ke nagradne igre sprejemajo Pogoji nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo tehnični vzroki ali višja sila.

O morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence_ke sproti obveščal z objavami na spletni strani in drugih kanalih obveščanja.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@tic-ilbistrica.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Kopru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@tic-ilbistrica.si

 

Na prejšnjo stran