Dejavnosti za zagon kmetijstva za mlade kmete za leto 2107

Objavljeno dne 17. maj 2017

Predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 6.1 se bo odvijala v petek, 19. maja v Krpanovem domu, na Prečni ulici 1 v Pivki.

 

Razpis je namenjen mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 14.000.000 eurov. Razpis je bil objavljen 28. 4. 2017; vnos vlog v elektronski sistem in predložitev vlog poteka od 22. 5. 2017 do vključno 27. 6. 2017.

Na predstavitvah bomo predstavili razpis, nekatere novost letošnjega razpisa, točkovanje in razpisno dokumentacijo. Na izkušnjah preteklih dveh razpisov vas bomo opozorili na ključne težave in napake, ki so se pojavljale pri pripravi vlog.

Darja Zadnik
Michaela Vidič
 

Na prejšnjo stran