Izjava za javnost glede integracije migrantov in beguncev v občini Ilirska Bistrica

datum: 17.11.2016

kategorija: Novice

Izjava za javnost

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

URAD ŽUPANA

 

 

Ilirska Bistrica, 17. novembra 2016

 

                                                                              IZJAVA ZA JAVNOST

 

Vlada RS organizira v različnih krajih delavnice v sodelovanju z nevladno organizacijo SLOGA – Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (iz Ljubljane) in sicer z namenom, da bi ugotovili, kaj bi lahko ključni ljudje v nekem okolju naredili, da bi lokalne skupnosti priseljence lažje sprejele. Med občinami, ki jih je Vlada RS evidentirala, je tudi občina Ilirska Bistrica. V prvi polovici novembra sem dobil vabilo za sodelovanje pri izvedbi delavnice na temo integracije migrantov in beguncev v lokalno skupnost (občino Ilirska Bistrica). Prepričan sem, da občina Ilirska Bistrica ni primerna za integracijo migrantov in beguncev, zato sem možnost za sodelovanje zavrnil. V istem času sem dobil neuradno, ampak zanesljivo informacijo, da Vlada RS oziroma Ministrstvo za notranje zadeve razmišlja o postavitvi centra za tujce (dislocirana enota Centra za tujce Postojna) v središču mesta Ilirska Bistrica, natančneje na območju »bistriških kasarn« v prostorih obmejne policije. Ker je to zame kot župana NESPREJEMLJIVO, sem na URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE naslovil pismo, v katerem sem zahteval, da se Vlada RS obveže opustiti namere in postopke za integracijo migrantov in beguncev na območju občine Ilirska Bistrica. Obenem sem zahteval, da Vlada RS odstopi od kakršne koli trajne nastanitve beguncev in migrantov v naši občini.

Iz odgovora, ki sem ga dobil dne 16.11.2016 s strani URADA VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE, Vlada RS ni zadostila mojim zahtevam, zato sem 16.11.2016 sklical posvet s člani Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, na katerem smo se soglasno dogovorili, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo zaščitili interese občanov občine Ilirska Bistrica. V skladu z dogovorom na omenjenem posvetu sklicujem izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in sicer v sredo 23.11.2016 ob 18. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Na sejo so vabljeni predstavniki Vlade RS in Ministrstva za notranje zadeve.

 

 

                                                                                                                Župan

                                                                                                              Emil Rojc

ar©tur