Obvestili o zaporah lokalnih cest in poti

datum: 26.03.2018

kategorija: Novice

OBVESTILO O ZAPORI LOKALNIH CEST IN POTI

Občina Ilirska Bistrica uporabnike lokalnih cest in poti obvešča, da se, zaradi rekonstrukcije obstoječega križišča med Gregorčičevo ulico, Bazoviško cesto ter Vojkovim drevoredom in komunalnih vodov na križišču, podaljšajo delne in popolne zapore delov Gregorčičeve ulice, Bazoviške ceste, Župančičeve ulice in dela ulice Vojkov drevored do 30.04.2018. Uporabnike cest, lastnike in prebivalce stavb ter uporabnike poslovnih prostorov v območju zapore prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

 

 

OBVESTILO O ZAPORI LOKALNIH CEST IN POTI

Občina Ilirska Bistrica uporabnike lokalnih cest in poti obvešča, da se bo od dne 12.04.2018 od 15.30 ure do 17.00 ure, zaradi izvedbe prireditve ob otvoritvi mostu, izvedla popolna zapora ceste Bač-Koritnice od naselja Bač do priključka na lokalno cesto Knežak-Koritnice. Uporabnike cest prosimo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev del.

 

           OBČINA ILIRSKA BISTRICA

 

ar©tur