Strategija digitalizacije Občine Ilirska Bistrica, vprašalnik za podjetja

datum: 21.10.2021

kategorija: Glasilo - Občina

Živimo v času nenehnih sprememb, ko nas internet in z njim povezane tehnologije spremljajo na vsakem koraku, zato digitalizacija ni le tehnološki izziv ampak družbeni izziv, saj gre za družbene spremembe. Digitalna transformacija omogoča hitrejše in učinkovitejše prilagajanje, zagotavljanje trajnostnega, gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja. Ocenjeno je, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko močno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost in inovativnost ter s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju.

Digitalizacija ni le stvar podjetij, ampak celotne družbe, saj ne pripomore zgolj k produktivnosti in učinkovitosti gospodarstva, ampak tudi k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Nove (digitalne) storitve in rešitve na vseh področjih družbe nam omogočajo, da digitalizacijo uporabljamo za nove oblike poslovanja, komunikacije, izobraževanja, zabave in na drugih specializiranih področjih.

Veliko slovenskih občin že ima vzpostavljeno strategijo in delajo na digitalni transformaciji, tega si želimo tudi na Občini Ilirska Bistrica. Odločili smo se, da pripravimo strategijo vzpostavitve pametne občine, ki predstavlja temeljni izhodiščni dokument, na podlagi katerega bomo lahko izvajali ukrepe ter merili razne stopnje napredka v smeri pametne občine. Ker želimo, da so v pripravo vključena tudi podjetja, ki delujejo v občini, smo pripravili anketo na podlagi katere bomo prišli do uporabnih podatkov za izdelavo strategije.

Vprašalnik o uporabi digitalnih storitev v podjetjih: https://vprasalniki.ipm.si/?q=podjetja

 

K sodelovanju pri pripravi strategije vabimo tudi vso zainteresirano javnost, ki lahko kakršna koli vprašanja v povezavi z idejami/ukrepi pošljete na naslednji e-mail naslov: strategija.digitalizacije@ilirska-bistrica.si.

 

Za vaša mnenja in predloge se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.

ar©tur