Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017

datum: 22.11.2016

kategorija: Novice

Občane Občine Ilirska Bistrica obveščamo, da je potrebno ob vsaki spremembi lastništva objektov (kupoprodajni posel, dedovanje, darilna pogodba…) ali površin objektov, pristojni službi občinske uprave sporočiti nastalo spremembo zaradi obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) novemu zavezancu oz. uskladitve podatkov z novimi površinami. Spremembe lahko pristojni službi občinske uprave sporočite osebno v času uradnih ur, pisno na naslov občine, po telefonu na tel. št. 057112326 ali na elektronski naslov marko.tomazic@ilirska-bistrica.si. Pristojna služba občinske uprave bo pri odmeri NUSZ v letu 2017 upoštevala spremembe, ki bodo sporočene najkasneje do konca meseca februarja 2017, ko bodo podatki predani Finančni upravi Republike SLovenije, ki bo izvdela odmero NUSZ. V prilogi poziva objavljamo tudi obvestilo Finančne uprave Republike Slovenije v zvezi z obveščanjem pristojne službe občinske uprave glede sprememb zavezancev za plačilo NUSZ.

                                    Občina Ilirska Bistrica

obvestilo FURS.docx

ar©tur
novice