Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 02.02.2017

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Občina Ilirska Bistrica objavlja

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, bo kot lastnica nepremičnin parc. št. 630, 632, 762/4 vsa k.o. Mereče, sklenila neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnin po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

                                                                                          OBČINA ILIRSKA BISTRICA

ar©tur
novice