Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 10.11.2017

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Občina Ilirska Bistrica objavlja

NAMERO

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, bo kot lastnica nepremičnine parc. št. 6306/11 k.o. Hrušica, (ID znak: parcela 2577 6306/11), sklenila neposredno pogodbo za prodajo cit. nepremičnin po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur