Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Sviščaki

datum: 19.02.2018

kategorija: Urbanizem

ar©tur