Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

datum: 22.02.2021

kategorija: Uradne objave

»V skladu z  8.členom Zakona o vodah se površinske vode se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red.  Vode 1. reda so v Prilogi,  preostale vode pa so vode 2. reda.«

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda.pdf

ar©tur