Javna dražba za prodajo parc. št. 1400/15 k.o. Trnovo

ar©tur